آمار

تعداد دوره ها 12
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 604
تعداد مقالات ارسال شده 895
تعداد مقالات رد شده 377
درصد عدم پذیرش 42
تعداد مقالات پذیرفته شده 297
درصد پذیرش 33
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 394,331
تعداد نویسندگان 1,270

 مجله علـــوم و مـــهــنـدســـی آبــیـــاری

 

به سامانه آنلاین ارسال و ویرایش مجله علوم و مهندسی آبیاری خوش آمدید.

 مجله علوم و مهندسی آبیاری یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می شود. این مجله از مقالات علمی با کیفیت بالا در تمام شاخه های مهندسی آب استقبال می نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می شوند.  مجله علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *** مهم ***

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات تحریریه در راستای ارتقای کیفیت مقالات ارسالی از  تاریخ 1398/11/14 به بعد لازم است نویسندگان پس از انجام فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش نهایی، در خصوص چکیده مبسوط انگلیسی یک تاییدیه از مرکز زبان دانشگاه محل اشتغال یا یک مرکز زبان معتبر تهیه و به همراه فایل مقاله در سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم دریافت تاییدیه مذکور گواهی پذیرش نهایی صادر نخواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند این نشریه مقالات شماره زمستان سال 1399 خود را تماما انگلیسی چاپ خواهد نمود. در این راستا از پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را مطابق فرمت موجود در راهنمای نویسندگان تهیه و به این مجله ارسال نمایند.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه داوری: 1000000 ریال

هزینه پذیرش و چاپ: 2000000 ریال

 

شماره جاری: دوره 43، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-219 

مقاله پژوهشی

1. بررسی علل بروز آب شستگی در پایین دست حوضچه آرامش سد انحرافی شهدا و ارایه راه کار مناسب برای کنترل آن

صفحه 1-14

10.22055/jise.2017.22138.1587

مهدیه وحیدی الوار؛ سید امین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان؛ نسیم آرمان


5. پیش بینی سیل وکنترل هوشمند آن از راه دور

صفحه 57-72

10.22055/jise.2017.23136.1643

محمد علی لطف اللهی؛ محمد تقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی


13. اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی

صفحه 173-188

10.22055/jise.2018.23313.1657

ناهید پورعبدالله؛ منوچهر حیدرپور؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ جهانشیر محمدزاده هابیلی