آمار

تعداد دوره ها 11
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 595
تعداد مقالات ارسال شده 886
تعداد مقالات رد شده 372
درصد عدم پذیرش 42
تعداد مقالات پذیرفته شده 289
درصد پذیرش 33
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 365,153
تعداد نویسندگان 1,256

 مجله علـــوم و مـــهــنـدســـی آبــیـــاری

 

به سامانه آنلاین ارسال و ویرایش مجله علوم و مهندسی آبیاری خوش آمدید.

 مجله علوم و مهندسی آبیاری یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می شود. این مجله از مقالات علمی با کیفیت بالا در تمام شاخه های مهندسی آب استقبال می نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می شوند.  مجله علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *** مهم ***

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات تحریریه در راستای ارتقای کیفیت مقالات ارسالی از  تاریخ 1398/11/14 به بعد لازم است نویسندگان پس از انجام فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش نهایی، در خصوص چکیده مبسوط انگلیسی یک تاییدیه از مرکز زبان دانشگاه محل اشتغال یا یک مرکز زبان معتبر تهیه و به همراه فایل مقاله در سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم دریافت تاییدیه مذکور گواهی پذیرش نهایی صادر نخواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند این نشریه مقالات شماره زمستان سال 1399 خود را تماما انگلیسی چاپ خواهد نمود. در این راستا از پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را مطابق فرمت موجود در راهنمای نویسندگان تهیه و به این مجله ارسال نمایند.  

 

شماره جاری: دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-225 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیرپذیری سطح آب زیرزمینی از نشت و نفوذ در کانال‌های انتقال آب (مطالعه موردی: بلداجی)

صفحه 1-14

10.22055/jise.2017.21103.1519

احسان توکلی؛ بهزاد قربانی؛ مهدی رادفر؛ حسین صمدی بروجنی؛ بیژن قهرمان


5. تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ‌های انجیر دیم

صفحه 61-74

10.22055/jise.2018.23455.1672

محمد عبداللهی پور؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زندپارسا؛ تورج هنر


7. برنامه‌ریزی آبیاری به منظور ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در زراعت گندم با استفاده از مدل AquaCrop

صفحه 91-105

10.22055/jise.2018.23252.1650

محی‌الدین گوشه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی غلامی؛ بهرام اندرزیان؛ ابراهیم پناهپور