نویسنده = جواد احدیان
تعداد مقالات: 9
1. مدل‌سازی ریاضی افت انرژی در سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی ANSYS-CFX

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2017.22269.1593

سعید سرکمریان؛ جواد احدیان


2. بررسی عملکرد هیدرولیکی کالورت راه‌ماهی مسلح شده با سرریزهای w شکل نامتقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2019.24181.1711

زینب گله دار شوشتری؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی


3. اثر ارتفاع و فاصله اولین زبری در استهلاک انرژی سرریزهای کلیدپیانویی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-31

10.22055/jise.2017.19826.1416

محبوبه قنواتی؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان


7. بررسی آزمایشگاهی و عددی دینامیک جریان های غلیظ نمکی در مخازن

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 173-182

10.22055/jise.2017.13177

روح الله کاظمی آرپناهی؛ مهدی قمشی؛ جواد احدیان؛ مهدی کاهه