مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

zahra taheri؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25421.1753

چکیده
  انتقال رسوبات چسبنده توسط جریان، پدیده پیچیده‌ای است که برای مدیریت رسوب در مخازن سدها، کانال‌های انتقال و بانتقال رسوبات چسبنده توسط جریان، پدیده پیچیده‌ای است که برای مدیریت رسوب در مخازن سدها، کانال‌های انتقال و بنادر اهمیت اساسی دارد. در این تحقیق با استفاده از فلوم دایره‌ای به بررسی فرآیند فرسایش رسوبات چسبنده بستر با درجه‌های ...  بیشتر

مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. بررسی توسعه زمانی آبشستگی اطراف خطوط لوله با بهینه‎یابی موقعیت نصب پیگیبک‎لاین

سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس

دوره 41، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 173-187

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.18834.1361

چکیده
  حفاظت از خطوط لوله انتقال َآب- فاضلاب و یا مواد سوختی، روی بستر فرسایشی دریا و رودخانه‎ها در برابر عواملی چون خمش، لغزش و حتی شکستگی از مسائل مهم و پرهزینه در مهندسی دریا بحساب می‎آید. مشاهدات عینی نشان داد، خطوط لوله که بر بستر فرسایشی دریا و رودخانه‎ها قرار گرفته، در اثر آبشستگی موضعی ایجاد شده، دچار دفن طبیعی(خوددفنی لوله) در ...  بیشتر

مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
3. تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 107-117

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13612

چکیده
  در رودخانه­های کوهستانی یکی از مناسب­ترین روش­های آبگیری استفاده از آبگیرهای کفی می­باشد. آبگیرهای کفی با محیط متخلخل یکی از اشکال مختلف آبگیرهای کفی بوده که تا کنون کمتر مورد مطالعه قرارگرفته­اند. در تحقیقات پیشین نحوه ساخت مدل­های آزمایشگاهی با آنچه در شرایط طبیعی وجود دارد تفاوت اساسی داشته، لذا در این پژوهش تلاش شده ...  بیشتر

مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
4. بررسی تأثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک‌های گچی برای پوشش کانال‌های انتقال آب

بابک تقدیسی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس

دوره 41، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 181-194

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13288

چکیده
  استفاده از یکسری افزودنی­ها به خاک‌های گچی می‌تواند سبب افزایش مقاومت فشاری و فرسایشی و مناسب شدن آن‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی در شبکه‌های آبیاری گردد. در این مقاله، با افزودن پنج سطح سیمان (5، 8، 10، 12 و 15 درصد نسبت به خاک خشک)، سه سطح میکروسیلیس (0، 5 و 10 درصد نسبت به سیمان) به خاک منطقه و عمل‌آوری نمونه‌ها در دو دمای (27 و 40 درجه ...  بیشتر