نویسنده = جواد احدیان
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده

دوره 40، 1-1، بهار 1396، صفحه 185-199

10.22055/jise.2017.12966

لیلا داودی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ سید محمود کاشفی پور


2. مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50

10.22055/jise.2017.12644

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ صادق حقیقی پور


3. تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 193-200

10.22055/jise.2016.12507

مهوش منصوری هفشجانی؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ جواد احدیان