کلیدواژه‌ها = ضریب تخلیه
تعداد مقالات: 5
1. برآورد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در انحنای 120 با استفاده ازمدل‌های RBFو ANFIS و مقایسه با شبکه عصبی ANN

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2018.24375.1723

یاسر مهری؛ نادر عباسی


2. تأثیر دماغه و دیواره جان پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 99-107

10.22055/jise.2017.13309

مجید رحیم پور؛ محمد پشته شیرانی؛ محمد مهدی احمدی


5. مقایسه ضریب تخلیه دبی آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع در دو حالت جریان رسوبدار و بدون رسوب

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-48

کیوان بینا؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیلی ابریشمی