کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پارامترهای کمی و کیفی گیاه ذرت تحت تاثیر کم‌آبیاری معمولی و کم‌آبیاری ناقص ریشه

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 73-81

الهه اسحقی نصرآبادی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ قاسم آقاجانی؛ فاطمه کاراندیش


2. اثرات تنش آب و کود بر عملکرد و مقدار پروتئین ذرت علوفه‌ای در سیستم کود- آبیاری

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 39-47

سپیده اعتدالی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی