کلیدواژه‌ها = پایه پل
تعداد مقالات: 8
5. بررسی آزمایشگاهی تأثیر قطر و رقوم کارگذاری طوقه مشبک بر کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 111-122

10.22055/jise.2016.12500

محمد همتی؛ نصیبه قلی زاده؛ سعیده دولتخواه


8. تأثیرتوأم طوق و کابل بر روی عمق آبشستگی اطراف پایه پل در قوس رودخانه‌‌ها

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 31-40

مجتبی عقلی؛ سیدمحمدعلی زمردیان