1. برآورد تبخیر و تعرق گیاه نیشکر با استفاده از الگوریتم سبال و روش پریسلی تیلور (مطالعه موردی کشت و صنعت امیرکبیر اهواز)

جمیل جلالی؛ فریدون رادمنش؛ عبدعلی ناصری؛ محمدعلی آخوندعلی؛ حیدرعلی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.27808.1813

چکیده
  تبخیر یکی از پارامترهای مهم در مدیریت پیکره‌های آبی، تغییرات تراز آب در آنها و محاسبه بیلان آب می‌باشد که برآورد دقیق آن با مشکلات و پیچیدگی‌های خاصی روبرو است. با توجه به محدودیت روش‌های فیزیکی و تجربی برآورد تبخیر، استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل امکان برآورد مکانی اطلاعات و همچنین حداقل نمودن استفاده از داده‌های هواشناسی ...  بیشتر

مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. اثر افزایش دی‌اکسیدکربن و رژیم کم‌آبیاری بر صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه عدس رقم کیمیا

شیده شمس؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ محمود شور؛ علی اکبر کامگارحقیقی

دوره 41، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 77-90

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19056.1372

چکیده
  افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفری اثر مستقیمی بر فعالیت‌های گیاهی دارد. از سوی دیگر این افزایش می‌تواند اثرات منفی کم آبیاری را تا اندازه‌ای جبران نماید. در این تحقیق به بررسی آثار افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن از 400 به 800 و ppm1200 بر رشد و عملکرد گیاه عدس رقم کیمیا تحت چهار تیمار آبیاری (WR (کل نیاز آبی گیاه)، WR125درصد، WR75درصد و WR50درصد) تحت ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر تابع توزیع و روش برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل در تعیین شاخص شناسایی خشکسالی

حسین رضایی؛ ندا خان محمدی؛ مجید منتصری؛ جواد بهمنش

دوره 40، 1-1 ، بهار 1396، ، صفحه 167-183

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.12965

چکیده
  ایران در مناطق خشک و نیمه­خشک جهان واقع شده و بنابراین پایش خشکسالی در آن دارای اهمیت ویژه­ای است. ارزیابی خشکسالی بر مبنای شاخص­های خشکسالی همانند شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) امری مرسوم است. بر اساس تعریف، شاخص شناسایی خشکسالی از برازش توزیع لاگ­نرمال به مقادیر نسبت بارندگی بر تبخیر-تعرق پتانسیل محاسبه شده توسط روش ترنت­وایت ...  بیشتر

4. ارزیابی روش FAO-56 در برآورد تبخیر- تعرق و ضرایب گیاهی بادنجان در شرایط گلخانه و مزرعه

محمد رفیع رفیعی؛ هادی معاضد؛ علی اصغر قائمی؛ سعید برومند نسب

دوره 39، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 59-77

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2016.12112

چکیده
  تحقیق حاضر، بر عملکرد روش پنمن-مانتیث فائو در برآورد تبخیر- تعرق بادنجان، ضرایب گیاهی و تنش آبی تحت سطوح مختلف کمبود آب و شوری، در گلخانه و مزرعه متمرکز شده است. مقادیر روزانه تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن و بادنجان از طریق توزین روزانه میکرولایسیمترها در طول فصل رشد تعیین گردید. روند تغییرات روزانه تبخیر-تعرق گیاه مرجع به خوبی در هر دو ...  بیشتر