کلیدواژه‌ها = دبی اوج
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مدل توسعه داده شده میشرا- سینگ تک پارامتری در برآورد هیدروگراف سیلاب

دوره 42، شماره 1، بهار 1398، صفحه 201-213

10.22055/jise.2018.25420.1749

ساناز ساناز؛ میثم سالاری جزی؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی


2. ارزیابی تأثیر ارتفاع سد‌های اصلاحی بر حجم و دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگاندوز)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-70

10.22055/jise.2016.12496

محسن جوان؛ سید مرتضی سیدیان؛ مهدی کاهه؛ علی حشمت پور