کلیدواژه‌ها = نرم افزار HEC-RAS
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر ارتفاع سد‌های اصلاحی بر حجم و دبی اوج سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گرگاندوز)

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-70

10.22055/jise.2016.12496

محسن جوان؛ سید مرتضی سیدیان؛ مهدی کاهه؛ علی حشمت پور