تعداد مقالات: 595
1. بررسی تغییر الگوی جریان در آبگیر جانبی با مایل شدن دیواره‌ی کانال اصلی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-12

سید مرتضی سیدیان؛ محمود شفاعی بجستان؛ معصومه فراستی


2. کالیبراسیون دریچه‌های آبگیر قطاعی مستغرق با استفاده از بهینه سازی غیرخطی

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 1-10

مهرداد تقیان؛ حسین محمد ولی سامانی؛ محسن پوررضا بیلندی


3. ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-10

هادی رمضانی اعتدالی؛ حامد ابراهیمیان؛ فریبرز عباسی؛ عبدالمجید لیاقت


4. مقایسه کارایی دو نرم افزار FLOW3D و FLUENT در تعیین دبی خروجی از مجاری ریز و مارپیچ در شرایط جریان آرام

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-11

حجت الله ساقی؛ مهدی دلقندی؛ سعید برومند نسب


5. پیش بینی روند رسوب گذاری در مخزن سد جیرف با استفاده از مدل GSTAR3

دوره 35، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

مهدی قمشی؛ مبین جهانشاهی؛ محمد رضا زایری


6. پیش بینی عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-9

مریم احمدوند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری


7. بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

منوچهر فتحی مقدم؛ جلیل کرمان نژاد؛ الهام قنبری عدیوی؛ ماهر عبیداوری؛ فریدالدین هدایی


9. بررسی تغییرات کمی وکیفی آب ورودی به تالاب هورالعظیم در اثر احداث سد مخزنی کرخه

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-8

سمیرا فولادوند؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ هادی معاضد


10. شبیه‌سازی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی و ژئومتری بر نقطة غوطه‌وری در جریان‌های غلیظ

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

حسن گلیج؛ مهدی قمشی؛ جواد احدیان؛ حامد ارجمندی


11. مقایسه‌ عملکرد طوقه‌های مستطیلی متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی تکیه‌گاه پل

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-12

حسین خزیمه نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان


13. تأثیر شیب طولی متغیر بر راندمان کاربرد و یکنواختی توزیع آب در سیستم آبیاری جویچه‌ای

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-9

محمدرضا نوری امام زاده ئی؛ وحید بخشی؛ سیدحسن طباطبایی


15. اثر تغییر اقلیم بر جریانات کم آبی (مطالعه موردی: سپیددشت سزار)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-19

10.22055/jise.2015.11345

ملیحه مزین؛ علی محمد آخوند علی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش؛ نرگس ظهرابی


19. پیش‌بینی تغییرات نیاز آبی برخی از محصولات کشاورزی دشت مشهد ناشی از تغییرات دمای هوا

دوره 39، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-13

10.22055/jise.2016.12102

بهاره شعبانی؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد جباری نوقابی


20. ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-11

10.22055/jise.2016.12337

جواد رمضانی مقدم؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ موسی مسکرباشی


21. بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-12

10.22055/jise.2016.12491

مهری سعیدی نیا؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی؛ بهرام اندرزیان


22. برآورد ضریب تشت تبخیر به‌منظور محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع در منطقه اهواز

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-12

10.22055/jise.2017.12641

ساناز شکری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مریم قربانی