تعداد مقالات: 600
51. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر نفوذپذیری و شوری خاک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 11-19

10.22055/jise.2017.13320

علی شاهنظری؛ پویا شیرازی


53. تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 13-19

معصومه فراستی؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ سعید برومند نسب؛ هادی معاضد


54. بررسی شدت اختلاط جریان غلیظ در مقاطع همگرا و مقایسه آن با مقاطع ثابت و واگرا

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-22

سیدبهنام سروری نژاد؛ مهدی قمشی؛ محمود بینا


56. اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرم‌آباد

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 13-20

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومندنسب؛ عباس ملکی


57. تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم‌آباد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-21

10.22055/jise.2015.11471

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومند نسب؛ عباس ملکی؛ ماشاءالله دانشور


58. کنترل پدیده‌ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-24

10.22055/jise.2016.12339

محمود شفاعی بجستان؛ الهام قنبری عدیوی


60. بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظ

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24

10.22055/jise.2017.12642

مهدی زینی وند؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


64. مشخصات پرش هیدرولیکی روی بستر با المان‌های شش‌پایه نفوذپذیر

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-25

10.22055/jise.2017.13154

مریم خواجه گودری؛ محمود شفاعی بجستان


65. اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-23

10.22055/jise.2011.13276

مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی


68. تأثیر بار آبی و دور آبیاری بر نفوذ تجمعی و نفوذ جانبی در آبیاری جویچه ای

دوره 42، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 15-27

10.22055/jise.2017.20123.1440

بابک دیالمه؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پارسی نژاد؛ علی مختاری


70. بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده ی فشار موجود در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 16-30

10.22055/jise.2009.13393

معصومه فراستی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومند نسب


71. تأثیر بافت خاک، و شوری و نسبت جذب سدیم آب آبیاری بر دقت اندازه گیری رطوبت خاک بوسیله ی دستگاه تتاپروب

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-30

10.22055/jise.2017.13337

حامد بلابادی؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ سعید قائدی


72. بررسی تاثیر آب ‌شور بر گرفتگی برخی قطره‌چکان های مورد استفاده در ایران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 17-25

10.22055/jise.2010.13379

مسعود فرزام نیا؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم


73. اولویت بندی کشت محصولات عمده زراعی دشت قزوین با توجه به هزینه های انرژی و آب

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-30

10.22055/jise.2018.13447

زینب غلامی؛ حامد ابراهیمیان؛ حمیده نوری


75. شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28

10.22055/jise.2018.13748

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ کامران خلیفه ای