تعداد مقالات: 575
52. مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن‌های نوع باندال لایک در شرایط آب زلال

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 21-32

10.22055/jise.2015.11346

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ محمود شفاعی بجستان


53. تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم‌آباد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 13-21

10.22055/jise.2015.11471

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومند نسب؛ عباس ملکی؛ ماشاءالله دانشور


55. بررسی تاثیر نوع شکل مانع بر روی خصوصیات امواج عرضی

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-20

10.22055/jise.2016.12008

محمدحسین پور محمدی؛ مهدی قمشی؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ سید محمود کاشفی پور؛ منوچهر فتحی مقدم


57. کنترل پدیده‌ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-24

10.22055/jise.2016.12339

محمود شفاعی بجستان؛ الهام قنبری عدیوی


59. بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل صفحات نفوذ پذیر بر کنترل جریان غلیظ

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-24

10.22055/jise.2017.12642

مهدی زینی وند؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


61. مشخصات پرش هیدرولیکی روی بستر با المان‌های شش‌پایه نفوذپذیر

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-25

10.22055/jise.2017.13154

مریم خواجه گودری؛ محمود شفاعی بجستان


62. اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 15-23

10.22055/jise.2011.13276

مسعود محمدی؛ عبدالمجید لیاقت؛ حسین مولوی


63. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر نفوذپذیری و شوری خاک

دوره 40، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 11-19

10.22055/jise.2017.13320

علی شاهنظری؛ پویا شیرازی


64. تأثیر بافت خاک، و شوری و نسبت جذب سدیم آب آبیاری بر دقت اندازه گیری رطوبت خاک بوسیله ی دستگاه تتاپروب

دوره 40، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-30

10.22055/jise.2017.13337

حامد بلابادی؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری؛ سعید قائدی


65. بررسی تاثیر آب ‌شور بر گرفتگی برخی قطره‌چکان های مورد استفاده در ایران

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 17-25

10.22055/jise.2010.13379

مسعود فرزام نیا؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم


66. بررسی عملکرد چند نوع قطره چکان تنظیم کننده ی فشار موجود در بازار ایران

دوره 33، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 16-30

10.22055/jise.2009.13393

معصومه فراستی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومند نسب


67. اولویت بندی کشت محصولات عمده زراعی دشت قزوین با توجه به هزینه های انرژی و آب

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-30

10.22055/jise.2018.13447

زینب غلامی؛ حامد ابراهیمیان؛ حمیده نوری


68. اثر شکل زبری‌های مصنوعی کف برخصوصیات پرش هیدرولیکی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 19-31

10.22055/jise.2018.13458

سعید سلامی اصل؛ احمد فتحی؛ مهدی قمشی


71. شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

دوره 41، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28

10.22055/jise.2018.13748

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ کامران خلیفه ای


72. تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-30

10.22055/jise.2017.21607.1555

سیاوش حیدری ارجلو؛ منوچهر فتحی مقدم


74. اثر ارتفاع و فاصله اولین زبری در استهلاک انرژی سرریزهای کلیدپیانویی

دوره 42، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-31

10.22055/jise.2017.19826.1416

محبوبه قنواتی؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان


75. بررسی تغییرات عرضی و طولی بستر در پایین‌دست سد مخزنی کرخه با استفاده از مدل ریاضی GSTARS3

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 23-35

ثریا بخشعلی پور؛ مهدی قمشی؛ نوال آزم