تعداد مقالات: 575
76. بررسی استقلال خشکسالی‌های هواشناسی از ارتفاع درمنطقه‌ی البرز جنوبی

دوره 34، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 21-30

محمود چناری؛ سید محسن سجادی؛ مسلم زنگنه کمالی


78. استفاده از توزیع چهار پارامتری کاپا در تخمین شاخص بارندگی استاندارد شده

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 21-31

یوسف حسن زاده؛ امین عبدی کردانی


80. مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-31

علی شینی دشتگل؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ حیدرعلی کشکولی


81. مطالعه آزمایشگاهی حذف روی توسط نانو ساختار خاکستر برگ درخت کنار (سدر) از پساب‌های صنعتی

دوره 36، شماره 1، بهار 1392، صفحه 23-31

لاله دیوبند؛ سعید برومندنسب؛ نادر حسینی زارع؛ پویا شیرازی


82. بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب

دوره 36، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 23-30

جهانگیر عابدی کوپائی؛ سیدسعید اسلامیان؛ معظم خالقی


83. بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 36، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-28

سیده فاطمه اشرفی؛ عبدعلی ناصری؛ مجید بهزاد


84. بررسی و مقایسه عملکرد کابل و شیار درکنترل آبشستگی پایه پل

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-32

الهام ایزدی نیا؛ منوچهر حیدرپور


85. مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه‌های ماسه‌ای

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-38

فرهاد ایمان شعار؛ یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


86. بررسی آزمایشگاهی اثر شیب و زبری کف بر روی سرعت پیشانی و بدنه جریان غلیظ رسوبی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 21-31

مهدی دریایی؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


87. تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره با استفاده از توابع مفصل

دوره 37، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 29-38

میثم سالاری؛ علی محمد آخوندعلی؛ آرش ادیب؛ علیرضا دانشخواه


88. نسبت‌های ارتفاع نسبی آبشکن و انسداد در پایداری سنگ‌چین اطراف آبشکن مستغرق در قوس 90 درجه

دوره 38، شماره 1، بهار 1394، صفحه 21-30

10.22055/jise.2015.11150

ابتسام جاسمی زرگانی؛ سید محمود کاشفی پور؛ محمود شفاعی بجستان


89. شبیه‌سازی اندرکنش آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بهره‌برداری تلفیقی (مطالعه موردی: دشت دز)

دوره 38، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 33-47

10.22055/jise.2015.11347

آرش آذری؛ علی محمد آخوند علی؛ فریدون رادمنش؛ علی حقیقی


90. اثر روش‌ آبشویی و کیفیت‌ آب بر شوری‌زدایی خاک‌های سنگین

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 23-35

10.22055/jise.2015.11472

مجید شریفی پور؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ هادی معاضد؛ علیرضا حسن اقلی


91. بررسی واکنش ذرت به شوری تحت شرایط آبیاری قطره‌ای و مدیریت آبیاری

دوره 38، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 25-32

10.22055/jise.2016.11790

علی حیدر نصرالهی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب


92. بررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 21-32

10.22055/jise.2016.12009

سهراب مینائی؛ سعید برومند نسب؛ شاهرخ زند پارسا؛ محمدرضا سیاهپوش


99. اثر تعداد روزهای مرطوب مجاور بر توزیع مقادیر بارش

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-34

10.22055/jise.2011.13277

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی