تعداد مقالات: 600
126. بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب حمل رسوب بدنه جریان های غلیظ رسوبی در شرایط غلظت کمتر از ظرفیت حمل

دوره 35، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 33-40

حسین بشاورد؛ مهدی قمشی؛ مهوش منصوری هفشجانی


127. بررسی اثر نوع ماده جاذب‌آب بر ظرفیت نگهداری آب خاک

دوره 35، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 33-38

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نژاد


129. بررسی الگوی سرعت جریان در محل تکیه گاه پل در شرایط با و بدون نصب صفحه مستغرق

دوره 37، شماره 1، بهار 1393، صفحه 33-42

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی


130. برآورد نسبت عمق‌های مزدوج پرش نوع B بر روی بستر صاف

دوره 37، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-42

منوچهر شکریان؛ محمود شفاعی بجستان


132. تحلیل شدت و دوره بازگشت‌ خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک)

دوره 39، شماره 1، بهار 1395، صفحه 33-43

10.22055/jise.2016.12010

عطیه حسینی زاده؛ حسام سید کابلی؛ حیدر زارعی؛ علی محمد آخوند علی


133. مقایسه ضریب تخلیه دبی آبگیرهای کفی مشبک با میله های متقاطع در دو حالت جریان رسوبدار و بدون رسوب

دوره 35، شماره 1، بهار 1391، صفحه 35-48

کیوان بینا؛ محمود فغفور مغربی؛ جلیلی ابریشمی


136. تأثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز

دوره 34، شماره 1، بهار 1390، صفحه 35-43

10.22055/jise.2011.13278

سعید شکری کوچک؛ عبدالکریم بهنیا


137. تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه‌های شنی با کناره‌های چسبنده

دوره 36، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 37-46

مریم کرمی؛ محمدرضا کرمی مجدزاده طباطبایی


138. تأثیر ترکیب تیغه افقی و سرریزهای مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجه

دوره 38، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-49

10.22055/jise.2015.11473

محمد بهرامی یاراحمدی؛ محمود شفاعی بجستان؛ سید حبیب موسوی جهرمی


139. مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار

دوره 40، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50

10.22055/jise.2017.12644

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ صادق حقیقی پور


140. اثر تغییرات مکانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان های آبیاری جویچه ای

دوره 37، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 39-50

عادل باوی؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری


143. مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق

دوره 39، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-49

10.22055/jise.2016.12341

مصطفی یعقوب زاده؛ زهرا ایزدپناه؛ سعید برومند نسب؛ حسام سید کابلی


145. بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون

دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 39-57

10.22055/jise.2017.13156

ساره تنگسیر؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومند نسب


146. بررسی تاثیر زمان آبیاری بارانی بر عملکرد و اجزاء عملکرد پنبه

دوره 32، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 43-48

10.22055/jise.2010.13387

سعید برومند نسب؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ پرهان سهرابی مشک آبادی


147. تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی


149. بهینه سازی مدیریت منابع آب با اعمال سناریوهای مختلف تخصیص (مطالعه موردی: حوضه آبریز دز)

دوره 41، شماره 1، بهار 1397، صفحه 45-55

10.22055/jise.2018.13452

سحر شاه ولی کوه شوری؛ محمد صادق غضنفری مقدم؛ محمد جواد خانجانی


150. بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی

دوره 41، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 45-59

10.22055/jise.2018.13456

عادل اثنی عشری؛ علی اکبر اختری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری