مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
51. مطالعه آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال‌ لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق

سید علی ایوب زاده؛ عبداله سردسته؛ محمود شفاعی بجستان؛ جمال محمدولی سامانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21725.1561

چکیده
  در این مطالعه آزمایشگاهی به منظور افزایش میزان رسوب گذاری در پشت سازه باندال لایک، سازه جدیدی تحت عنوان باندال لایک گوه ای پیشنهاد و معرفی شده و توپوگرافی بستر در اطراف سازه های باندال لایک گوه ای، باندال لایک و آبشکن نفوذ ناپذیر در یک مدل فیزیکی با قوس 180 درجه در شرایط غیر مستغرق و آب زلال بررسی شده است. نتایج نشان داد که حداکثر عمق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
52. شبیه‌سازی آلودگی در رودخانه‌های پر شیب کوهستانی با استفاده از مدلQUAL2KW

علی ونائی؛ صفر معروفی؛ آرش آذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21674.1557

چکیده
  در این مطالعه پارامترهای اکسیژن محلول، اکسیژن‌خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه عباس‌آباد همدان با استفاده از مدل QUAL2KW در فصل‌های بهار (تر) و تابستان (خشک) بررسی گردید. پس از آنالیز حساسیت مدل، داده‌های اردیبهشت، خرداد و مردادماه سال‌های 1390 و 1391 برای واسنجی و داده‌های مشابه 1394برای صحت‌سنجی استفاده گردید. دقت مدل از طریق محاسبه شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
53. تاثیر دفلکتور بر تلفات انرژی جریان در سرریز جامی شکل

محدثه صادقی عسکری؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.14366

چکیده
  سرریزهای جامی شکل معمولا برای انتقال جریان به دور از سازه و اتلاف انرژی جریان در مواقعی که سرعت جریان بیشتر از 20 متر بر ثانیه باشد استفاده می‌شوند. یکی از راه‌های افزایش راندمان استهلاک انرژی در سرریز فلیپ باکت استفاده از دفلکتور می‌باشد. دفلکتور سازه‌ای گوه‌ای شکل است که با تقسیم جریان در جام موجب تغییر مسیر قسمتی از جریان می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
54. بررسی کشش‌آب در ناحیه‌غوطه‌وری جریان‌های‌غلیظ در محل قوس‌ها

رضا الهی؛ مهدی قمشی؛ محمدرضا زایری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21656.1581

چکیده
  پدیده جریان‌ غلیظ زمانی رخ می‌دهد که سیالی به دلیل اختلاف‌ چگالی درون سیال‌ دیگر حرکت کند. هنگامی‌ که چگالی‌ سیال بیشتر از چگالی‌ سیال‌ پیرامون باشد، جریان‌ زیرگذر رخ می‌دهد. در جریان‌های‌ غلیظ در ناحیه‌ تماس‌ جریان با سیال‌ پیرامون، ناپایداری‌ جریان در مرز بین دو لایه عامل ورود سیال‌ پیرامون به‌درون جریان‌ غلیظ می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
55. بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان مستغرق سرریز گابیونی لبه پهن با شیب بالادست و پایین‌دست

مهرزاد مرادی؛ منوچهر فتحی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.20052.1432

چکیده
  برخلاف سرریزهای معمولی نفوذناپذیر، مواد فیزیکی و شیمیایی از درون سرریزهای گابیونی به پایین‌دست عبور می‌کنند؛ بنابراین سرریزهای گابیونی سازه‌هایی با کمینه اثرات منفی بر محیط‌زیست بوده و به سازه‌های دوستدار محیط‌زیست معروف هستند. در این تحقیق تأثیر اندازه مصالح، شیب بالادست و شیب پایین‌دست بر فاکتور کاهش دبی جریان در سرریزهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
56. بررسی تغییرات سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانه کارون بر شوری اراضی و رخداد پدیده گرد و غبار در دشت خوزستان

سیروس جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.20709.1490

چکیده
  این مطالعه برای بررسی اثر سدسازی و تغییر رژیم هیدرولوژی رودخانه کارون بر زیست بوم منطقه انجام شد. برای بررسی تغییرات دبی و شوری رودخانه کارون، از آمارهای یک دوره چهل‌ساله(95-1355) رودخانه کارون در ایستگاه ملاثانی استفاده شد. هم‌چنین تغییرات شوری و سدیمی خاک، در محدوده معینی از دشت خوزستان، به وسعت حدود 6800هکتار در پایین‌دست شهر اهواز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
57. اثر تخلخل سرریز پلکانی همراه با گابیون بر افت انرژی سرریز و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست

راضیه ناصری؛ سید محمود کاشفی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.18454.1337

چکیده
  امروزه طراحی و اجرای بناهای بتنی، سنگی و خاکی یکی از راه‌های مناسب برای کنترل و انحراف آب رودخانه‌ها می‌باشد. سازه-های توری سنگی و مهم‌ترین آنها، سرریزهای پلکانی گابیونی به دلیل تاثیر قابل ملاحظه پله‌ها بر میزان استهلاک انرژی جریان، پایداری مناسب، اقتصادی بودن، سهولت اجرا و بالا بردن سطح اکسیژن مخلوط در آب رواج بیشتری یافته و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
58. بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب تحت سطوح احتمالاتی مختلف با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوضه رود زرد)

رضا زمانی؛ علی محمد آخوندعلی؛ عباس روزبهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.17237.1250

چکیده
  امروزه تغییر اقلیم از موضوعات اساسی در مطالعات مناب آب می باشد و یکی از راه‌های برنامه‌ریزی و سازگاری با تغییر اقلیم بررسی اثر تغییر رواناب و جریان ورودی به مخازن سدها می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی احتمالاتی اثر تغییر اقلیم بر رواناب با تحلیل عدم قطعیت در حوضه رود زرد در جنوب‌غربی ایران، تحت دو سناریوی انتشار (RCP 4.5 و RCP 8.5) در دوره‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
59. تاثیر کاربرد آبیاری تلفیقی با آب شور بر شوری عصاره اشباع خاک و عناصر گیاهی گیاه سورگوم و شبیه‌سازی نمک خروجی توسط مدل SWAP

مرضیه یزدخواستی؛ محمد شایان نژاد؛ حمیدرضا عشقی زاده؛ محمد فیضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.21374.1545

چکیده
  به منظور ارزیابی تاثیر کاربرد آب شور و شیرین بر شوری عصاره اشباع خاک تحقیقی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده پنج مدیریت آبیاری شامل: آبیاری با آب شور (شوری 5 دسی زیمنس بر متر)؛ آبیاری با آب شیرین (آب شهری با شوری 4/0 دسی زیمنس بر متر)؛ آبیاری یک در میان؛ آبیاری با آب تلفیقی و آبیاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
60. تاثیر فاصله بر توان مهار شده حاصل از نوسانات دو سیلندر با آرایش پشت سرهم

ویدا آتشی؛ مهدی قمشی؛ مایکل برنیتساس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20430.1476

چکیده
  در این مقاله اثر فاصله ی دو سیلندر زبر دایره ای پشت سر هم بر حرکت ناشی از جریان بررسی شده است. حرکت ناشی از جریان، پدیده ی است که در سازه های مختلف در جریان های پایدار مانند مبدل های حرارتی، پل ها، ساختمان ها و سازه های دریایی رخ می دهد. ارتعاش ناشی از گردابه ها و گالوپینگ رایج ترین پدیده ها در حرکت ناشی از جریان هستند که در دستگاه مبدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
61. اثر سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در روش آبیاری قطره‌ای (نواری تیپ)

سیدحسن موسوی فضل؛ سید حمیدرضا ضیاء الحق؛ علیرضا محمدی؛ فرامرز فائزنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.21542.1548

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی در آبیاری قطره‌ای، پژوهشی در اراضی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان سمنان (شاهرود) به مدت دو سال انجام شد. طرح به‌صورت فاکتوریل در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور و در چهار تکرار انجام شد. فاکتورها عبارت بودند از : 1- آب آبیاری در 4 سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
62. بررسی تأثیرپذیری سطح آب زیرزمینی از نشت و نفوذ در کانال های انتقال آب (مطالعه موردی: بلداجی)

احسان توکلی؛ بهزاد قربانی؛ مهدی رادفر؛ حسین صمدی بروجنی؛ بیژن قهرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21103.1519

چکیده
  آب زیرزمینی منبع اصلی تامین آب آشامیدنی بیش از 5/1 میلیارد نفر در سراسر جهان، از جمله مناطق خشک و نیمه‌خشکی چون ایران است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نشت و نفوذ بر تغذیه آب زیرزمینی، در شرایط قرارگیری تراز سطح ایستابی در اعماق متفاوت انجام شده است. برای انجام این پژوهش، کانال خاکی بلداجی با خاک لومی، در شهرستان بروجن استان چهارمحال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
63. ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه باران‌سنجی بر مبنای روش‌های زمین آماری و الگوریتم کرم شب‌تاب مطالعه موردی: حوضه شرق دریاچه ارومیه

المیرا ولی پور؛ محمدعلی قربانی؛ اسماعیل اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.20549.1477

چکیده
  چکیده کیفیت مناسب اطلاعات آبدهی ثبت ‌شده در شبکه‌های باران‌سنجی در طراحی پایدار پروژه‌های آبی نقش مهمی ایفا می‌کند. از این نظر جهت ایجاد شبکه‌ای بهینه و کارآمد، شبکه‌های باران‌سنجی بایستی به صورت دوره‌ای با توجه به نیاز و طرح‌های توسعه منابع آب پیش‌روی، مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مطالعه ابتدا داده‌های بارش ماهانه‌ ایستگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
64. تاثیر بار آبی و دور آبیاری بر نفوذ تجمعی و نفوذ جانبی در آبیاری جویچه‌ای

بابک دیالمه؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پارسی نژاد؛ علی مختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20123.1440

چکیده
  افزایش راندمان در آبیاری جویچه‌ای، مستلزم شناخت کافی از تاثیر شرایط اولیه و مرزی متفاوت بر فرایند نفوذ و همچنین نفوذ جانبی در جویچه‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رطوبت اولیه و بار آبی متفاوت بر نفوذ تجمعی و جانبی در آبیاری جویچه‌ای انجام شد. به همین منظور، 24 آزمایش نفوذ به صورت آزمایش نفوذ در جویچه‌ و استوانه مضاعف در شرایط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
65. بررسی استهلاک انرژی در سرریزهای پلکانی گابیونی و مشخصات پرش هیدرولیکی پایین دست

افشین محجوبی؛ سید محمود کاشفی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.14393

چکیده
  در سال‌های اخیر سازه‌های توری‌سنگی به دلیل سهولت اجرا، دسترسی آسان، دوام و اقتصادی بودن به صورت گسترده جهت استهلاک انرژی اضافی سیستم بخصوص در آبراهه های فرسایش پذیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. سرریزهای پلکانی توری سنگی(گابیونی)، بیشتر در مسیر رودخانه‌ها جهت حفاظت از بستر رودخانه‌ها و آبراهه های فرسایش پذیر به کار گرفته شده اند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
66. بررسی آزمایشگاهی فرسایش آبکندی خاک چسبنده در شرایط تحکیم و لایه ماسه‌ای

معصومه عاشوریان؛ محمود شفاعی بجستان؛ حسین بابازاده؛ حسام فولادفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20044.1430

چکیده
  فرسایش آبکندی باعث پایین افتادگی بستر، عریض شدن آبراهه و انتقال حجم زیادی از رسوب به پائین‌دست می‌گردد. شناخت عوامل مختلفی همچون میزان تحکیم و نیز قرارگیری لایه ماسه‌ای در میزان انتقال رسوب از اهداف این تحقیق است. در تحقیق حاضر تعداد پنج نمونه خاک چسبنده، با ترکیب متفاوت رس و سیلت و با تحکیم بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در شرایط طبیعی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
67. تعیین میزان بهره‌وری آب ذرت در دو شیوۀ مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته و کاهش دبی تحت سطوح مختلف نیتروژن

عاطفه صیادی شهرکی؛ عبدعلی ناصری؛ رسول ترکمان سهرابی؛ سعید برومندنسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19988.1427

چکیده
  مدیریت مصرف نیتروژن در شرایط کمبود آب یکی از عوامل مهم در بهبود عملکرد ذرت می باشد. به منظور بررسی اثر مدیریت آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و بهره‌وری آب ذرت، این آزمایش در سال زراعی 94-1393 به صورت کرت خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
68. بررسی خطر گرفتگی شیمیایی فیلترهای مصنوعی حاصل از رسوب‌گذاری کربنات‌کلسیم در زهکش‌های کشاورزی (مطالعه موردی: منطقه رامهرمز)

مائده تمیمی؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ مهدی قبادی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19525.1397

چکیده
  گرفتگی یکی از مشکلات اصلی پوشش‌های زهکشی در زمان اجرا و بهره‌برداری می‌باشد. این تحقیق با هدف بررسی خطر گرفتگی شیمیایی فیلترهای مصنوعی حاصل از رسوب‌گذاری کربنات کلسیم در آزمایشگاه دانشکده مهندسی علوم آب- دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا شد. نمونه برداری از عمق یک ونیم متری نصب زهکش ها از منطقه سلطان آباد (در محدوده اراضی طرح فجر رامهرمز) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
69. پهنه‌بندی منطقه شرق دریاچه ارومیه براساس عملکرد دیم و بارش با روش‌های Ward،Means K- و PCA

پروا محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19506.1396

چکیده
  در بین عوامل اقلیمی موثر برای کشت دیم، بارندگی مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود. تعیین اراضی مستعد دیم در کشور بویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه امری ضروری می‌باشد. برای پهنه‌بندی منطقه شرق دریاچه ارومیه براساس عملکرد دیم و بارش در جهت بررسی قابلیت کشت دیم، آمار بارش روزانه ۲6 ایستگاه باران‌سنجی برای دوره آماری 1370 تا 1392 به کار گرفته شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
70. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه گروه پایه‌های استوانه‌ای پل نسبت به جهت جریان بر روی حداکثر عمق آبشستگی گروه پایه‌ها

بهنام پورقاسم زاده؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19147.1379

چکیده
  عبور جاده و یا خط راه‌آهن از روی رودخانه‌ها محدود به بازه‌های خاصی از رودخانه‌هاست که توسط مسیر کلی راه مشخص می‌گردد، علاوه بر آن مسیر کلی راه راستای قرارگیری پل روی رودخانه را نیز تعیین می‌نماید، انتخاب راستای پل نسبت به مسیر جریان در رودخانه بسیار مهم است. گاهی به دلیل شرایط جغرافیایی منطقه و مسیر کلی راه، امکان عبور پل به‌صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
71. بررسی اثر غلظت و شعاع انحنا بر روی ضخامت بدنه جریان گل‌آلود در خم 90 درجه

نسرین محمودیه؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.19003.1374

چکیده
  رسوبگذاری در مخازن سد‌ها، مهمترین عامل کاهش عمر مفید آن‌ها می‌باشد. جریان‌های گل‌آلود، جریان‌هایی مملو از رسوب هستند که به صورت لایه‌ای زیر آب شفاف مخازن به حرکت در می‌آیند و عامل عمده و مهم انتقال رسوبات به داخل مخازن سدها، دریا‌ها و اقیانوس‌ها می‌باشند. در این پژوهش به بررسی اثر شعاع انحنای قوس، غلظت و دبی جریان غلیظ رسوبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
72. شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با تلفیق قابلیت های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در سواحل جنوبی خزر

مرحمت سبقتی؛ وحید غلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.18828.1359

چکیده
  با توجه به شرایط کشور ایران به لحاظ کمبود منابع آب سطحی، استفاده از منابع آب زیر‌زمینی برای تأمین آب مورد توجه قرار گرفته است. انجام آزمایشات کیفی، زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین، استفاده از مدل‌ها برای شبیه‌سازی کیفیت آب متداول شده است. در تحقیق حاضر شبکه عصبی مصنوعی برای شبیه‌سازی شوری آب زیرزمینی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
73. ارزیابی رویکرد توسعه اراضی دیم در مدیریت و برنامه‌ریزی بهینه منابع آب

محمدرضا شریفی؛ حسام ناصری نژاد؛ علی محمد آخوند علی؛ علی حقی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.17207.1787

چکیده
  نیاز به تولید محصولات کشاورزی و محدودیت منابع آب، به‌عنوان عامل مهم در تولیدات کشاورزی، منجر به تشدید کم‌آبی در بسیاری از نقاط جهان شده است. سازمان بین‌المللی مدیریت آب (IOM) با تأکید بر مدیریت آب آبیاری از طریق توسعه اراضی دیم، امکان افزایش تولیدات مواد غذایی را در جهان پیش‌بینی کرده است. در مطالعه حاضر با توجه به نقش مؤثر رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
74. مقایسه دو آرایش مثلثی و خطی شمع‌های فداشونده مستغرق بر عمق آبشستگی اطراف پایه پل استوانه‌ای

سید محمد علی زمردیان؛ زهرا قاسمی؛ حمیده غفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.18874.1363

چکیده
  چکیده کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه‌ها و نیم پایه‌های پل‌ها به دلیل خسارات وارده به پل‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در همین ارتباط در این پژوهش با به‌کارگیری گروه شمع‌های فدا شونده در دو آرایش مثلثی 5 تایی و همچنین خطی 3 ‌تایی به‌صورت غیر مستغرق و مستغرق با چهار نسبت L/y برابر با 4/0، 6/0، 8/0 و 1 به بررسی آبشستگی موضعی پایه پل پرداخته‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
75. بررسی و پایش شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر ومقایسه آن با خشکسالیهای هواشناسی

مهدی رادفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.14072.1102

چکیده
  در این مطالعه خشکسالی کشاورزی در دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر با روش (ETDI) اصلاح شده ارزیابی شد و با شاخص بارش استاندارد در مقیاسهای زمانی مختلف مقایسه گردید. همچنین شدت و تداوم خشکسالیهای کشاورزی نیم قرن اخیر با روش لوکاس مشخص گردید. نتایج بیانگرآن است که شاخص SPI3 برآورد نسبتا خوبی ازETDI ارائه می نماید. بررسی تاریخی خشکسالیهای کشاورزی موید ...  بیشتر