مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. ارزیابی تأثیر نحوه ی شکل گیری الگوی جریان بر هیدروگراف خروجی حوضه ی آبریز در شبیه ساز HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد)

محمدرضا شریفی؛ بهزاد متشفع؛ علی‌محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.26976.1789

چکیده
  دست‌یابی به برآورد روان‌آب حوضه، مستلزم شبیه‌سازی هر چه واقعی‌تر فرایند بارش –روان‌آب است. تلاش برای نزدیک نمودن شبیه‌سازی به واقعیت فرایند، همواره مورد نظر محققین بوده است. چگونگی موقعیت اولین نقطه شروع روان‌آب در سطح حوضه، منجر به الگوهای مختلف به‌دلیل شکل‌گیری جریان شده و در نتیجه، در میزان دقت شبیه‌سازی فرایند، موثر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. بررسی تأثیر ارتفاع و فاصله موانع متوالی در کنترل جریان غلیظ

محمد توزنده جانی؛ امیر حمزه حقی آبی؛ سید محمود کاشفی پور؛ حسن ترابی پوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.26213.1782

چکیده
  جریان غلیظ پدیده ای است که به خاطر تغییرات چگالی بین دو سیال به وجود می آید. در مقاله حاضر تأثیر ارتفاع و فواصل موانع متوالی در کنترل جریان غلیظ بررسی می شود. بدین منظور از 3 ردیف مانع با 4 ارتفاع و سه فاصله برای موانع و نیز سه شیب و دو غلظت استفاده شده است. جریان غلیظ استفاده شده هم از نوع نمکی بوده و هم از نوع رسوبی. در مجموع 108 آزمایش به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
3. پتانسیلیابی منابع آب زیرزمینی دشت سرو: کاربرد مدلهای آنتروپی شانون و نسبت فراوانی

سعید خوش طینت؛ بابک امین نژاد؛ یوسف حسن زاده؛ حسن احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.26117.1769

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تهیه نقشه پتانسیل منابع آب زیرزمینی در مناطق کم آب (دشت سرو استان آذربایجان غربی) با استفاده از مدل‌ آنتروپی شانون و نسبت فراوانی می‌باشد. بدین منظور، داده آبدهی چاه‌های بهره‌برداری محدوده جمع‌آوری و پس از آن، آبدهی چاه-های مذکور به آبدهی بالا ( بیشتر از 11 متر مکعب بر ساعت) و پایین (کمتر از 11 متر مکعب بر ساعت) تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
4. بررسی آزمایشگاهی مشخصات چاله ی آبشستگی زیر خطوط لوله عبوری از عرض آبراهه تحت جریان ماندگار

سجاد بیژنوند؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ محمد بهرامی یاراحمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25964.1768

چکیده
  جریان های گردابی اطراف لوله عبوری از بستر رودخانه منجر به بروز پدیده آبشستگی شده و موجب نشست غیرهمسان خط لوله و شکستگی آن می شوند که در نهایت پیامدهای زیست محیطی و مخربی را به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه به بررسی تاثیر قطر لوله بر میزان آبشستگی پرداخته شد و آزمایش ها با پنج قطر 20، 30، 40، 50 و 60 میلی متر در سه عدد فرود 2/0، 235/0، 26/0 صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
5. مقایسه تحلیل فراوانی منطقه ای مشخصه های خشکسالی تک متغیره و دو متغیره (مطالعه موردی:بخشی از اقلیم نیمه خشک در استان فارس)

وحید غفوری؛ حسین صدقی؛ رضا افشین شریفان؛ سید محمد جعفر ناظم السادات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25815.1766

چکیده
  تحلیل خشکسالی با توجه به تأثیرات قابل ملاحظه بر کشاورزی، منابع آب، محیط زیست، جنگلداری، اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان شروع و پایان، مدت، شدت ، فراوانی وقوع و گستره مکانی، خصوصیات اصلی هر خشکسالی هستند. مهمترین و پرچالش ترین مشخصه خشکسالی فراوانی وقوع و دوره بازگشت آن است. در این مطالعه تحلیل منطقه ای دو متغیره مشخصه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
6. بررسی روش‌های انتگرال‌گیری زمانی در حل عددی معادله‌های دوبعدی آب‌های کم‌عمق

مراد اسدی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.25785.1765

چکیده
  حل عددی معادله‌های دوبعدی جریان نیازمند گسسته‌سازی ترم‌های مکانی و زمانی است و با انتگرال‌گیری عددی از ترم‌های زمانی به‌روزرسانی معادله‌ها انجام می‌شود. در راستای افزایش دقت و پایداری حل، بیش‌تر از روش‌های با دقت مرتبه دو برای انتگرال‌گیری زمانی ترم‌های معادله‌ها استفاده می‌شود. در این مطالعه دو روش متداول در انتگرال‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
7. اندازه گیری جریان روی شیب تند با استفاده از سرعت سنجی بزرگ مقیاس تصویری ذرات LSPIV

فرهاد اکبرپور؛ منوچهر فتحی مقدم؛ احمد فتحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25703.1763

چکیده
  اندازه گیری جریان در آبراهه‌های روباز همواره یکی از مهم ترین موضوعات مد نظر متخصصین علم هیدرولیک بوده است. به منظور اندازه‌‌گیری دبی در آبراهه‌‌ها به روش سرعت-مساحت اندازه گیری سرعت متوسط جریان ضرورت دارد. اما بکارگیری روشهای تماسی همیشه میسر نیست و در مواقع سیلاب و همچنین برای جریان های کم عمق استفاده از این روشها امکانپذیر نمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
8. اثر طوقه مشبک بر آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه‌های استوانه‌ای پل

نسرین بهرامی؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25526.1756

چکیده
  مسئله‌ی آبشستگی پایه‌های پل چندین دهه است که مورد توجه متخصصان علم هیدرولیک بوده است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور مهار آبشستگی پیشنهاد گردیده که استفاده از طوقه مشبک یکی از این روش‌ها می‌باشد. در این تحقیق اثر حضور طوقه‌های مشبک بر آبشستگی گروه پایه‌های استوانه‌ای پل در شرایط جریان زلال بررسی گردید. بدین منظور از فلومی به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
9. بررسی کیفی و شبیه سازی با مدلQual2k در رودخانه دز

سمانه عبدویس؛ حسین صدقی؛ هوشنگ حسونی زاده؛ حسین بابازاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25434.1752

چکیده
  رودخانه دز یکی از رودخانه‌های بلند، پرآب و دارای کیفیت خوب است. کیفیت آب این رودخانه در سال‌های اخیر به علت خشکسالی، توسعه صنعتی و کشاورزی کاهش یافته است. این رودخانه همچنین نقش تعدیل‌کننده کیفی را برای رودخانه کارون پس از ملحق‌شدن به آن دارد. لذا حفظ کیفیت آن بسیار مهم است. در این مقاله ابتدا منابع آلاینده ورودی به رودخانه شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
10. بررسی آزمایشگاهی تاثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

zahra taheri؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25421.1753

چکیده
  انتقال رسوبات چسبنده توسط جریان، پدیده پیچیده‌ای است که برای مدیریت رسوب در مخازن سدها، کانال‌های انتقال و بانتقال رسوبات چسبنده توسط جریان، پدیده پیچیده‌ای است که برای مدیریت رسوب در مخازن سدها، کانال‌های انتقال و بنادر اهمیت اساسی دارد. در این تحقیق با استفاده از فلوم دایره‌ای به بررسی فرآیند فرسایش رسوبات چسبنده بستر با درجه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
11. تأثیر مدیریت های مختلف آبیاری قطره ای زیرسطحی بر بهره وری آب آبیاری، عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر رقم CP69-1062

الهام زنگنه یوسف آبادی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومند نسب؛ مسعود پرویزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25258.1747

چکیده
  محدودیت منابع آب در سال‌های اخیر سبب توجه جدی به استفاده از روش‌های نوین آبیاری جهت افزایش بهره‌وری مصرف آب د شده است. به همین منظور جهت بررسی اثر مدیریت‌های مختلف آبیاری قطره‌ای زیرسطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد نیشکر و تعیین بهره‌وری آب آبیاری، پژوهشی با سه تیمار عمق قرارگیری لوله‌ها (D1 : 15 سانتی متری ،D2 : 25 سانتی-متری و D3 : 35 سانتی‌متر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
12. بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

سعید زندی؛ امیر سلطانی محمدی؛ منا گلابی؛ بهرام اندرزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25067.1745

چکیده
  کینوا گیاهی باارزش غذایی مطلوب و پتانسیل رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی می باشد که در برابر شوری تحمل بالایی دارد. استفاده مجدد از زه آب کشاورزی یک روش طبیعی و مهم در مدیریت زه آب می‌باشد که موجب افزایش درامد کشاورزان، تولید پایدار و امنیت غذایی خواهد شد؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر آبیاری با زه آب بر عملکرد گیاه کینوا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
13. بررسی تأثیر کاربرد درصدهای مختلف نانورس بر هدایت هیدرولیکی خاک‌های رسی و ماسه‌ای تحت سه تراکم مختلف

علی شاهنظری؛ سید فرهاد موسوی؛ پوریا تقوایی؛ حجت کرمی؛ عیسی شوش پاشا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24885.1738

چکیده
  میزان هدایت ‌هیدرولیکی خاک‌ها در طراحی سازه‌های خاکی و یا مدیریت منابع آب و محیط‌زیست یک پارامتر مهم طراحی می‌باشد. در تحقیق حاضر، به مقایسه‌ی تأثیر افزودن 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد نانورس ‌مونتموریلونیت بر هدایت ‌هیدرولیکی خاک‌های رسی و ماسه‌ای در سه تراکم مختلف (85، 90 و 95 درصد)، به صورت آزمایشگاهی، پرداخته شده ‌است. نتایج نشان داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
14. اثر پوشش سطح خاک با ماده آب‌گریز زایکوسیل بر ضرایب گیاهی یک جزیی و دو جزیی فلفل قلمی

نگار نورمهناد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24667.1731

چکیده
  آگاهی از میزان آب مصرفی گیاه در دوره‌های مختلف رشد نقش مهمی در مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی آبیاری دارد. هدف از این پژوهش تعیین ضریب گیاهی یک جزئی و دو جزئی فلفل و میزان نیاز آبی آن در شرایط پوشش سطح خاک با درصدهای مختلف زایکوسیل می‌باشد. تیمارهای آزمایشی شامل پوشش 25، 50 و 75 درصد از سطح خاک توسط ماده زایکوسیل (ZY25، ZY50 و ZY75) بود که با تیمار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
15. اثر ساختمان خاک بر خصوصیات هیدرولیکی نزدیک اشباع با استفاده از دستگاه نفوذسنج مکشی

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ احمد لندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24415.1724

چکیده
  ساختمان خاک به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی کیفیت خاک نقش بسیار مهمی در خصوصیات هیدرولیکی دارد. این مطالعه با هدف اندازه‌گیری خصوصیات هیدرولیکی در ساختمان‌های مختلف خاک در استان لرستان صورت گرفت. مطالعه در شرایط آزمایشگاهی بر روی 9 ستون‌ دست-نخورده با سه نوع ساختمان‌ مختلف دانه‌ای، مکعبی و فشرده انجام شد. پارامترهای هیدرولیکی از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
16. برآورد ضریب تخلیه سرریز جانبی کلیدپیانویی تیپ B در انحنای 120 با استفاده ازمدل‌های RBFو ANFIS و مقایسه با شبکه عصبی ANN

یاسر مهری؛ نادر عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24375.1723

چکیده
  سرریزهای جانبی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی، سیستم‌های آّب و فاضلاب و کنترل سیلاب مورد استفاده قرار می‌‌گیرند و معمولاً برای کنترل تراز آب، انحراف جریان و تخلیه دبی اضافه استفاده می‌شوند. با توجه به اهمیت بهبود عملکرد سرریزهای جانبی، می‌توان از سرریزهای کلیدپیانویی که طول مؤثر بیشتری دارند، استفاده کرد. قوس بیرونی کانال‌های دارای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
17. کاربرد روش های تصمیم گیری چندمعیاره در مطالعه های ارزیابی ریسک محیط زیستی سد تنگ سرخ یاسوج در مرحله ساخت

کبری پناهی؛ سولماز دشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24338.1722

چکیده
  اقلیم ایران ضرورت ذخیره، حفاظت و بهره‌برداری از آب را به سمت سد‌سازی سوق داده است. ایمنی سد از مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در هنگام طراحی، ساخت و بهره‌برداری به‌شمار می‌رود. طرح‌های سد‌سازی از پتانسیل ریسک قابل توجهی برخوردارند. سد تنگ سرخ با هدف بهره‌برداری حداکثر از منابع آب رودخانه بشار و سرشاخه‌های آن به‌منظور توسعه کشاورزی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
18. بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد چغاخور

مهدی سلامی؛ بهزاد قربانی؛ مهدی رادفر؛ حسین صمدی بروجنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24278.1720

چکیده
  تلفات تبخیر از سطح آزاد آب در سدهای مخزنی، یکی از فرایندهای مهم در هواشناسی و هیدرولوژی می‌باشد. هریک از روابط تجربی برآورد تبخیر با توجه به شرایط آب و هوایی هر منطقه مورد تأیید قرارگرفته است. به‌همین‌ دلیل واسنجی روابط برآورد تبخیر در مناطق مختلف لازم است. سطح وسیع مخزن سد چغاخور واقع در استان چهارمحال و بختیاری (16 کیلومترمربع در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
19. بررسی آزمایشگاهی پروفیل سرعت در جریان چگال میان‌گذر

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24246.1715

چکیده
  جریان‌های ثقلی که به آن‌ها جریان‌های چگال یا جریان‌های غلیظ گفته می‌شود به دلیل اختلاف چگالی بین جریان و سیال پیرامون به وجود می‌آیند. در مخازن سدها سیال پیرامون ممکن است دارای لایه‌بندی عمودی ‌باشد. لذا جریان چگال ورودی به چنین مخازنی ممکن است بصورت میان‌گذر ادامه مسیر دهند. در این پژوهش جریان چگال بصورت میان‌گذر در یک سیال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
20. تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و فاصله جویچه‌ها بر ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در آبیاری جویچه‌ای

امید بهمنی؛ سمیرا اخوان؛ محمد خرمیان؛ عباس قلیزاده خلته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24226.1712

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر ویژگی‌های هیدرولیکی آبیاری سطحی جویچه‌ای آزمایشی در شمال استان خوزستان در خاکی با بافت سیلتی رسی لوم و شرایط اقلیمی گرم و نیمه‌خشک اجرا شد. چهار تیمار شامل دو تیمار خاک‌ورزی مرسوم CT1 و CT2(شخم با گاوآهن برگرداندار+ 2دیسک عمود برهم) و دو تیمار کم خاک‌ورزی MT1 و MT2 (اعمال دو دیسک عمود بر هم) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
21. بررسی عملکرد هیدرولیکی کالورت راه‌ماهی مسلح شده با سرریزهای w شکل نامتقارن

زینب گله دار شوشتری؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.24181.1711

چکیده
  احداث سدهای انحرافی در مسیر رودخانه‌ها مانع از مهاجرت ماهی‌ها به بالادست می‌شوند. به همین دلیل احداث سازه‌های هیدرولیکی تحت عنوان راه‌ماهی به منظور استهلاک انرژی و بهبود عبور ماهی‌ها ضروری می‌باشد. در تحقیق حاضر سرریزهایw شکل نامتقارن با زوایای رأس 40 درجه و سرریز با زوایای رأس 30 و 60 درجه و سرریز با زاویه رأس 90 درجه طراحی شدند. به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
22. واکاوی خصوصیات ابرها و برخی شاخص های فیزیکی موثردر بارش مشهد

محسن رحم دل؛ حسین ثنایی نژاد؛ هادی جباری نوقابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.24038.1706

چکیده
  در ابتدا با توجه به اهمیت نوع و میزان ابرها در فرایند بارش اطلاعات ابرناکی شهر مشهد در دوره زمانی 2010 - 1986 از بانک اطلاعاتی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی استخراج گردید. مقدار ابرناکی، فراوانی رخداد ابرهای پایین و متوسط و فراوانی رخداد ابرهای با رشد و توسعه قائم (شامل ابرهای کومولوس نوع2 و کومولونیمبوس) در ماههای مختلف سال مشخص شد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
23. ارزیابی قابلیت اطمینان وقوع کاویتاسیون در سرریز تنداب با روش‌های FORM و شبیه‌سازی مونت‌کارلو

امین حسنعلی پور شهرآبادی؛ مهدی اژدری مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23939.1701

چکیده
  مهمترین عامل در طراحی سرریزهای تنداب، کنترل وقوع کاویتاسیون ناشی از سرعت بالا و فشار منفی جریان می‌باشد. در این تحقیق باتوجه به هزینه‌های بسیار بالای تعمیر و بازسازی سرریز، احتمال وقوع کاویتاسیون با استفاده از روشهای قابلیت اطمینان FORM و شبیه‌سازی مونت‌کارلو، بر روی مدل سرریز تنداب سد داریان، ساخته شده با مقیاس1:50 در مؤسسه تحقیقات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
24. شبیه سازی جریان ناشی از شکست سد بر مبنای حل عددی معادلات آب‌های کم عمق در مختصات منحنی‌الخط

زهرا مهرموسوی؛ رسول قبادیان؛ میترا جوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23929.1700

چکیده
  شبیه سازی شکست سد و جریان‌های سیلابی ناشی از آن همواره یکی از مسائل مهم و مورد علاقه محققین است. این موضوع تحقیقات بسیار زیاد آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی را به خود اختصاص داده است. عمده مطالعات عددی که بر مبنای حل معادلات آب‌های کم‌عمق استوار است به دنبال ارایه روش‌های بهتر برای افزایش دقت و همگرایی مسئله می باشند. در این تحقیق نیز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
25. استفاده از رویکرد چند متغیره در تحلیل پدیده‌های هیدرولوژیک (مطالعه موردی: پدیده سیلاب در حوزه آبخیز سد بوستان، استان گلستان)

زینب افشاری‌پور؛ عبدالرضا بهره‌مند؛ محمد عبدالحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.23804.1698

چکیده
  عدم لحاظ شدن اثر توأم متغیرهای وابسته در تحلیل فراوانی یک رویداد منجر به کم تخمینی یا بیش تخمینی خطر ناشی از یک رویداد می‌گردد. بنابراین باید در طراحی سازه‌های هیدرولیکی و مدیدیت کنترل سیلاب تحلیل چندمتغیره صورت گیرد. در این تحقیق به منظور انجام تحلیل فراوانی سیل، دو سری زمانی حداکثر سالانه یکی بر مبنای دبی و دیگری بر مبنای حجم به ...  بیشتر