مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
76. مطالعه آزمایشگاهی تنش برشی ناشی از جریان غلیظ در کانال با قوس 90درجه و بستر متحرک

مرضیه محمدی قناتغستانی؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.26796.1783

چکیده
  اصولا جریان غلیظ یا چگال یک جریان دو فازی است که در اثرحرکت یک سیال درون یک سیال دیگر با چگالی متفاوت ایجاد بوجود می‌آید. آزمایشات این تحقیق در آزمایشگاه مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهیدچمران اهواز انجام شده‌اند. برای انجام آزمایشات این تحقیق فلومی با طول کلی 5/8 متر، عمق 70 سانتیمتر، عرض 20 سانتیمتر و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
77. بررسی آزمایشگاهی خصوصیات امواج عرضی دراثر برخورد جریان با موانع استوانه‌ای مستغرق

احسان مقدسی؛ مهدی قمشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.14470

چکیده
  موانعی همچون پایه‌های پُل می‌تواند در جریان آب ایجاد اغتشاش نموده و شکل طبیعی آن را برهم زند. با عبور جریان از این موانع در پایین دست آنها اغتشاشی موسوم به ورتکس نوسانی وُن کارمن ایجاد می‌شود. زمانی‌‌که فرکانس این ریز موج‌ها با فرکانس طبیعی معبر جریان برابر می‌شوند، پدیده‌ی تشدید حادث می‌شود. که اگر دیواره‌های جریان مانند یک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
78. اثر کاربرد اسید هومیک و کود فسفر بر تولید ماده خشک و کارایی مصرف آب گیاه نیشکر

رضا خراسانی؛ حمیدرضا بهروان؛ امیر فتوت؛ عبدالامیر معزی؛ مهدی تقوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.29090.1837

چکیده
  بالا بودن نیاز گیاه به آب و فسفر از یک سو و محدود بودن منابع آبی کشور و نامساعد بودن شرایط جذب فسفر در خاک (از جمله pH بالا و میزان ماده آلی بسیار کم) از سوی دیگر، به مصرف بهینه آب و کود فسفر در این منطقه اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر اسید هیومیک و کود فسفر بر سیستم ریشه‌ای، ماده خشک گیاهی و در نهایت کارایی مصرف آب اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
79. مدل سازی عددی شکست موج در کانال با مانع با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر

ساجده فرمانی؛ غلام عباس بارانی؛ مهناز قائینی حصاروئیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.23179.1647

چکیده
  شکست موج پدیده‌ای است که در جریان‌های مخاطره آمیز سیلاب اتفاق می‌افتد. از این رو شبیه‌سازی چنین جریان‌هایی با روشی مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق شکست امواج روی بستر ناهموار با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده تراکم ناپذیر (ISPH) مدل‌سازی شده است. روش ISPH یک روش لاگرانژی و مبتنی بر ذره بوده که برای مدل‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
80. بررسی پایداری منابع آب در حوضه زاینده‌رود با استفاده از شاخص‌های پایداری و مدل GMS (مطالعه موردی: آبخوان نجف‌آباد در حوضه زاینده‌رود)

اشرف مکوندی؛ حسین محمدی؛ پرویز کردوانی؛ سامان جوادی؛ منوچهر فرج زاده اصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.28652.1833

چکیده
  امروزه استفاده بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی این منابع را در معرض خطر قرار داده و از این رو وجود یک برنامه جامع مدیریتی در جهت بهبود بازخوردها و حفظ تعادل و پایداری منابع آب ضروری است. در این مطالعه برای بررسی پایداری منابع آب در این منطقه از سه شاخص نسبت آب مصرفی به آب تجدیدپذیر(C/RW)، آب در دسترس (WAI) و تنش آبی(WSI) استفاده شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
81. تخمین میزان حداکثربارشهای محتمل تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه پارسیان

امیر گندمکار؛ سیمین منجزی؛ حیدر زارعی؛ علیرضا عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.29703.1848

چکیده
  از مهم‌ترین پیامدهای تغییر اقلیم می‌توان به تاثیر بر پدیده های حدی مانند خشکسالی و بارش های شدید اشاره کرد. در این مقاله به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان حداکثر بارش محتمل در حوضه پارسیان کشور ایران پرداخته می‌شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از دو روش هرشفیلد و هرشفیلد-دسا مقدار حداکثر بارش محتمل برای دوره پایه محاسبه شد. سپس ...  بیشتر