بررسی استقلال خشکسالی‌های هواشناسی از ارتفاع درمنطقه‌ی البرز جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد هواشناسی کشاورزی، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

2 دانشکده¬ی منابع طبیعی بهبهان، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس حفاظت و بهره¬برداری از منابع آب، در سازمان آب و برق خوزستان- اهواز

چکیده

     خشکسالی پدیده­ای است که همه ساله در نقاط مختلف دنیا به فراوانی رخ می­دهد. بی­شک با خشکسالی نمی­توان مبارزه­ی اساسی کرد ولی می­توان با برنامه­ریزی و اقدامات پیشگیرانه، خود را با آن سازگار نمود. برای بررسی خشکسالی­ها، منطقه­ی البرز جنوبی که از طرف شمال به رشته­کوه بلند البرز و در سوی جنوب به کویر مرکزی ایران محدود است، انتخاب شد. ایستگاه­های مورد مطالعه در ارتفاعات مختلف از حدود 900 تا 2500 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارند. با استفاده از نمایه­های مختلف خشکسالی، وضعیت­های مختلف بارشی محاسبه و تحلیل گردید. وجود همه­ی گروه­های بارشی در همه­ی ایستگاه­ها، در بیش­تر سال­ها و تقریباً در همه­ی نمایه­های مورد بررسی، به اثبات رسید. از دو روش، مستقل بودن وضعیت­های بارشی به ویژه خشکسالی­ها از ارتفاع، به اثبات رسید. این دو روش عبارت­اند از: برازش مقادیر محاسبه شده توسط نمایه­ها با ارتفاع و نیز گروه­بندی مقادیر محاسبه شده­ی نمایه­ها و برازش این گروه­ها با ارتفاع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Independent of Meteorological Droughts from Height in Southern Alborz Area

نویسندگان [English]

  • Mahmood Chenari 1
  • Seyyed Mohsen Sajjadi 2
  • Moslem Zanganeh Kamali 3
1 Graduated in Agro-meteorology (MS), from Tehran University
2 PhD of Natural Resources Faculty of Behbahan, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Graduated in Irrigation (BS), Employer in Office of Assistant of Protection and Exploitation of Water Resources, Khouzestan Water and Power Authority (KWPA), Ahvaz, Iran
چکیده [English]

     Drought is a phenomenon that occurs frequently in all over the world. It is clear that cannot basically campaign with drought. However, one is able to adapt with planning and preventing actions. Southern Alborz area selected for drought studies. This area is limited to Alborz chain in northern way and central salt desert of Iran in southern way. Researching stations are located in different elevations from 900 to 2500 meters above sea surface elevation. By using of different indices of drought, calculated and analyzed different precipitation states. In all of stations, often years and in most of drought indices, all precipitation categories existed. By two ways, it proved that precipitation states, especially droughts, become independence from elevation. These two ways are, 1. Amount of drought indices regress and analyze with elevation, 2. Amount of drought indices classified and these classes regress and analyze with elevations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought indices
  • Precipitation states
  • Southern Alborz