بررسی اثر پتانسیل کل بر روند تغییرات سرعت موج در طول قوس 90 درجه ملایم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مخاطرات ناشی از شکست احتمالی سدهای مخزنی ممکن است باعث به وجود آمدن سیلاب بسیار شدیدی شود که این امر می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیری را به مناطق مسکونی پایین‌دست وارد آورد. محاسبه سرعت حرکت سیلاب و اندازه‌گیری زمان رسیدن آن به مناطق مهم در پایین‌دست می‌تواند به حداقل رساندن خسارات ناشی از سیلاب کمک چشمگیری نماید. به‌علاوه با توجه به ساخت‌گاه سدهای مخزنی که در مناطق کوهستانی می‌باشد، اثر وجود قوس در مسیر جریان بر سرعت حرکت سیلاب از اهمیت چشمگیری برخوردار است. در این پژوهش به بررسی اثر عمق آب بالادست و پایین‌دست بر روی سرعت حرکت تک موج حاصل از شبیه‌سازی شکست سد در یک کانال قوسی 90 درجه ملایم پرداخته‌شده است. اندازه‌گیری سرعت سیلاب از طریق تکنیک عکس‌برداری سریع از حرکت موج صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در زاویه صفر درجه، در فاصله کمترین تا بیشترین مقدار نسبت سطح پایاب به سرآب، مقادیر سرعت 33 درصد کاهش، در زاویه 45 درجه، 58 درصد کاهش، در زاویه 90 درجه، 57 درصد کاهش و در مسیر مستقیم در انتهای کانال که 20 سانتیمتر با مقطع زاویه 90 درجه فاصله دارد، 62 درصد کاهش سرعت موج، اندازه‌گیری شده است. به علاوه افزایش سطح پایاب، اثر بیشتری نسبت به وجود قوس در مسیر جریان بر کاهش سرعت موج ناشی از شکست سد داشته است. لذا وجود یک سطح پایاب معنادار در مقابل عمق آب بالادست به کاهش سرعت حرکت سیلاب کمک بیشتری می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect Total Potential on Wave Velocity Changes in a 90 Degree Mild Bend

نویسندگان [English]

  • amin salemnia 1
  • ramin Fazloula 2
  • Mehdi Ghomeshi 3
1 Phd Student, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Associated Professor of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Dangerous of probability of dams break can cause of heavy flood that lead to damages to people and urban area in downstream. Calculating of flood velocity and measuring the flood delay time to arrive to downstream area can help us to minimizing the damages. Since, the place of dams’ construction are in mountain area, effect of curves on the flood velocity is really important. In this research, effect of downstream and upstream water level on the velocity of flood wave in the 90 degree mild bend is done. For flood velocity measuring, rapidly photography technique is done. The result of the research shows 33% decrease for 0 degree, 58% decrease for 45 degree, 58% decrease for 90 degree and 62% decrease for 105 degree between minimum value and maximum value of rate of downstream water level on upstream one. Moreover, by comparison between downstream water level and different angle of curve, increasing downstream water level has more significant effect on the wave velocity due to dam break. So, perceptible downstream water level is really helpful for decreasing flood wave velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wave velocity
  • Upstream water level
  • Downstream water level
  • Flood
  • Dam break