بررسی آزمایشگاهی فرسایش آبکندی خاک چسبنده در شرایط تحکیم و لایه ماسه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد کرج

2 استاد؛ دانشکده مهندسی علوم آب؛ دانشگاه شهید چمران ؛ اهواز؛ ایران

3 دانشیار؛ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی؛ گروه علوم و مهندسی آب؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات؛ تهران؛ ایران

4 دکترای سازه‌های آبی؛ کارشناس فنی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده

فرسایش آبکندی باعث پایین افتادگی بستر، عریض شدن آبراهه و انتقال حجم زیادی از رسوب به پائین‌دست می‌گردد. شناخت عوامل مختلفی همچون میزان تحکیم و نیز قرارگیری لایه ماسه‌ای در میزان انتقال رسوب از اهداف این تحقیق است. در تحقیق حاضر تعداد پنج نمونه خاک چسبنده، با ترکیب متفاوت رس و سیلت و با تحکیم بلند‌مدت و کوتاه‌مدت در شرایط طبیعی، مورد آزمایش قرارگرفت. علاوه بر این، در یکی از آزمایش‌ها از یک لایه ماسه‌ای در بستر آبکند استفاده شده، تا تاثیر این لایه نیز بررسی شود. نتایج نشان داد که با افزایش درصد رس، مهاجرت طولی آبکند به سمت بالادست با زاویه‌ی قائم‌تری صورت می‌گیرد. کاهش یکسان مقدار رس در تحکیم بلندمدت و کوتاه‌مدت، باعث شد که مقدار کل مهاجرت طولی و کل حجم رسوب تولید شده تقریباً 5/2 برابر در تحکیم بلندمدت نسبت به کوتاه‌مدت افزایش یابد. تاثیر کاهش میزان درصد رس در نمونه تحکیم بلندمدت مشهودتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Gully Erosion in Cohesive Soil with Consolidation and Sandy Layer

چکیده [English]

Gully erosion causes a drop in channel bed, widening channel and transport large amount of sediment to downstream. Understanding the effects of various factors such as soil consolidation and the placement of the sandy layer on sediment transport rate are the goals of this research. Therefore, five samples of cohesive soils with various percent of clay and silt with short- and long-term consolidation were tested under natural conditions. Moreover, in one test a sandy layer was laid on the gully bed to study the effects of this layer. Results indicated gully migration to upstream occurred at angles closer to 90 degrees when the percent of clay was raised. The same reduction in clay amount in long- and short-term consolidation caused the total gully migration and amounts of sediment to increase 2.5 times in long-term compared to short-term consolidation. The effect of clay reduction was more pronounced in the sample with long-term consolidation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waterfall bed
  • Long- and short-term consolidation
  • slope angle of gully
  • Erosion
  • Gully migration