دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-281 
4. بررسی عملکرد باگاس نیشکر به عنوان منبع کربنی مورد نیاز در طراحی بسترهای دنیتریفیکاسیون

صفحه 39-57

10.22055/jise.2017.13156

ساره تنگسیر؛ عبدعلی ناصری؛ هادی معاضد؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ سعید برومند نسب


5. مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک مقیاس سازی دما

صفحه 59-73

10.22055/jise.2017.13161

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی


10. تأثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای

صفحه 135-145

10.22055/jise.2017.13167

مینا نصیری؛ سید حسن طباطبائی؛ مهدی قبادی نیا؛ علیرضا حسین پور


11. مقایسه عملکرد دو مدل هیدرولوژیکیIHACRES و GR2Mدر شبیه سازی جریان ماهانه حوضه آبخیز دره تخت

صفحه 147-158

10.22055/jise.2017.13169

فاطمه زندی دره غریبی؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ ملیحه مزین؛ نسیم آرمان


13. بررسی آزمایشگاهی و عددی دینامیک جریان های غلیظ نمکی در مخازن

صفحه 173-182

10.22055/jise.2017.13177

روح الله کاظمی آرپناهی؛ مهدی قمشی؛ جواد احدیان؛ مهدی کاهه


15. اصلاح برنامه‌ریزی آبیاری گیاه سیب‌زمینی به منظور ارتقاء شاخص بهره‌وری آب

صفحه 199-207

10.22055/jise.2017.13179

مصطفی رئیسی اسدآبادی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی؛ روح اله فتاحی