مقاله پژوهشی
1. بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی

میلاد هاشمی؛ عبدعلی ناصری؛ افشین تکدستان

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13319

چکیده
  نیترات به عنوان یکی از منابع غیر متمرکز آلودگی محیط زیست در زهاب‌های کشاورزی ناشی از مصرف بیش از حد کود می‌باشد. در این مطالعه کارایی جاذب طبیعی باگاس نیشکر برای حذف نیترات محلول در زهاب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. کارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی توسط الیاف باگاس نیشکر در گستره قطر ذرات 105-1000 میکرومتر، غلظت اولیه نیترات 120-6 میلی‌گرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثر آبیاری با آب مغناطیسی بر نفوذپذیری و شوری خاک

علی شاهنظری؛ پویا شیرازی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 11-19

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13320

چکیده
  نفوذپذیری یکی از مشخصات فیزیکی خاک است که در مسائل آبیاری و زهکشی اهمیت خاصی دارد. هدف این پژوهش، مقایسه مقدار نفوذ تجمعی، سرعت نفوذ آب و شوری خاک­های رس سیلتی، سیلتی و لوم شنیبا اعمال تیمار مغناطیسی کردن آب بود. ضرایب معادله نفوذ آب در خاک با استفاده از روش کوستیاکف-لوئیس به­دست آمد. نتایج نشان داد که آب مغناطیسی باعث افزایش نفوذ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر فاصله صفحات غوطه ور از ساحل بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری بستر

حسین سلج محمودی؛ محمود شفاعی بجستان

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 21-33

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13307

چکیده
       به علت وقوع جریان‌های ثانویه و حلزونی شکل در محدوده قوس‌های رودخانه، آبشستگی در محل پنجه ساحل و رسوب­گذاری در محل قوس داخلی باعث تغییرات شدید مرفولوژی رودخانه می‌گردد. برای مدیریت رسوب در قوس‌ها تاکنون روش‌های مختلفی معرفی شده­اند که سازه­های مربوطه عموماً در بستر رودخانه نصب می­شوند که خود باعث تشکیل حفره ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
4. بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری و طول سری آبشکن‌ها بر ابعاد چاله‌ آبشستگی در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه‌ ملایم

مریم چام پور؛ سید محمود کاشفی پور

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13260

چکیده
  تغییراترودخانه‌ایبه‌صورتفرسایشو رسوب‌گذاریمتناوبدربستر،تخریبوتعریضدیواره‌هاوسواحل،جابجاییالگویمارپیچیوراستایجریان،تغییرشکلرودخانه (شریانی- مارپیچی- مستقیم)،میانبریویاانحرافمسیررخمی‌دهد. یکی از روش­های متداول ساماندهی و کنترل فرسایش کناری در قوس رودخانه­ها، استفاده از آبشکن می­باشد. در تحقیق حاضر به بررسی سه نفوذپذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
5. تاثیر توأم تنش آبی و شوری بر عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه ای رقم ﺳـﯿﻨﮕﻞ ﮐـﺮاس 260

محمد امیر بابایی؛ محمد حسن بیگلویی؛ نادر پیر مرادیان

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 49-61

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13308

چکیده
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ تنش آبی و شوری آب آبیاری ﺑﺮﻋﻤﻠﮑﺮد کمی و کیفی ذرت دانه ای (ﺳـﯿﻨﮕﻞ ﮐـﺮاس 260)، آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﺎل 1392 در گلخانه ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان شاهرود در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اصلی سه سطح آبیاری که شامل I1:50 درصد آبیاری کامل (شاهد)، I2: 75 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
6. ارزیابی و تحلیل ریسک های زیست محیطی تالاب بین المللی خورخوران با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره

سمیرا جعفری آذر؛ غلامرضا سبزقبائی؛ مرتضی توکلی؛ سیده سولماز دشتی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 63-75

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13262

چکیده
  ارزیابی ریسک ­زیست­محیطی یک ابزار مهم در مدیریت محیط­زیست به منظور کاهش مخاطرات در اکوسیستم­ها و دست­یابی به توسعه پایدار به شمار می­رود که امروزه در برنامه­ریزی­ها و سیاست­گذاری­های کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. تالاب­ها اکوسیستم­های حساس و بسیار ارزشمندی هستند که در سال­های اخیر با توجه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
7. روند تغییرات شکل بستر حوضچه استغراق ناشی از برخورد جت قائم بر رسوبات غیرچسبنده

اکبر ارمغانی؛ بابک لشکرآرا؛ علی محمد آخوند علی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 77-85

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22753.1624

چکیده
  تغییر در شکل بستر حوضچه‌ی استغراق، ناشی از برخورد جت جریان خروجی از سیستم­های تخلیه سیلاب به عوامل متعددی وابسته است. در این میان می‌‌توان به عدد فرود جت، اندازه و نوع ذرات در بستر آبرفت، هندسه آبراهه و همچنین ارتفاع ریزش و عمق پایاب اشاره نمود. هدف از این پژوهش بررسی روند تغییرات شکل بستر حوضچه‌‌ی استغراق تحت اثر برخورد جت­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. ارزیابی زمانی، مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: بخش غربی دریاچه ارومیه)

محسن فراهی؛ حسین جهانتیغ؛ حسن اسمعیلی گیساوندانی؛ ابوطالب هزار جریبی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 87-97

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13331

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی بخش غربی دریاچه ارومیه از سال 1380 تا سال 1389 مدل سازی شده است. داده های مقادیر هدایت الکتریکی، سدیم و نسبت جذب سدیم ازس ال 1380 تا سال 1389 مرتب گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهای GS+ وArcGIS اقدام به پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی شد. با استفاده از ابزارهای زمین آمار در نرم افزار ArcGIS اقدام به میان یابی داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
9. تأثیر دماغه و دیواره جان پناه سرریز کلید پیانویی بر انسداد اجسام شناور

مجید رحیم پور؛ محمد پشته شیرانی؛ محمد مهدی احمدی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 99-107

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13309

چکیده
  سرریزهای کلید پیانویی نوع جدیدی از سرریزها هستند که ظرفیت تخلیه دبی بسیار بالایی دارند به طوری که برای یک دبی ثابت عمق آب روی این نوع سرریز کم بوده و همین عامل احتمال انسداد ناشی از تجمع اجسام شناور را افزایش می دهد. در این تحقیق با استفاده از سه مدل آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی و پنج نمونه چوب، تأثیر اجسام شناور بر میزان انسداد بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
10. برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان

فریده السادات هاشمی نسب خبیصی؛ محمد موسوی بایگی؛ بهرام بختیاری

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 109-121

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13310

چکیده
       پژوهش حاضر به­منظور برآورد تبخیر ـ تعرق و ضرایب گیاهی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان واقع در جنوب شرقی ایران، که در طبقه­بندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم خشک می­باشد، صورت گرفته است. به­منظور برآورد تبخیر ـ تعرق در پنج لایسیمتر گیاه دارویی همیشه بهار و در یک لایسیمتر گیاه مرجع چمن برای اندازه­گیری تبخیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
11. تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته درشهرستان انار استان کرمان

ابوالفضل علی اکبری؛ شاهرخ زندپارسا

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 123-136

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.16548.1212

چکیده
  درختان پستهنیازآبی نسبتاًزیادی دارند ولی نسبت به تنش کم آبی و شوری در مناطق خشکونیمهخشکایران خیلی مقاوم هستند. به علت محدودیتمنابعآبدرایران،ضرورتداردتا برای رسیدن به کمیت و کیفیت محصول ازکم آبیاری استفاده کرد. به منظورتعییناثر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته رقم اکبری،آزمایش هایی رویاین درختان واقع در  منطقه جوادیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
12. بررسی کارایی مدل‌های سری زمانی آریما و هالت وینترز در پیش بینی دما و بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه لتیان)

لیلا گودرزی؛ عباس روزبهانی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 137-149

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13312

چکیده
  پارامتر‌های اقلیمی از جمله دما و بارش نقش مهمی در مدیریت منابع آب حوضه‌آبریز و برنامه‌ریزی‌های کشاورزی دارند. از جمله مدل‌های پیش بینی کوتاه مدت این پارامترها، مدل‌های سری زمانی هستند. در تحقیق حاضر، توانایی مدل‌های سری زمانی در پیش‌بینی دما و بارش ماهانه ایستگاه لتیان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا به کمک آزمون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
13. ارزیابی روش های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل‌های شبیه‌سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندران

منوچهر حیدرپور؛ فاطمه فتاحی؛ امیر حق شناس آدرمنابادی؛ نادیا کیا

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 151-166

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13313

چکیده
    هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل بار رسوبی در آبراهه­های حوضه آبریز مازندران با استفاده از روش­های مختلف تولید منحنی­های سنجه رسوب و روش­های شبیه­سازی کامپیوتری با استفاده از داده­های شدت جریان و غلظت رسوب معلق می­باشد. به همین منظور شش روش مختلف برای تولید منحنی­های سنجه رسوب (داده­های خام، داده­های کلاسه­بندی­شده، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
14. شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار با شبکه عصبی مصنوعی و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت سناریوهای مختلف

نسترن زمانی؛ محسن جواهری طهرانی؛ سید سعید اسلامیان؛ سید فرهاد موسوی

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 167-180

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13314

چکیده
  دشت مهیار در اصفهان از جمله دشت­هایی است که با بحران آب مواجه شده است. در چنین وضعیتی توجه به ظرفیت منابع و مدیریت صحیح، ابزاری مورد نیاز برای عبور از این شرایط می­باشد. در این راستا، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، آمار سطح آب زیرزمینی و الگوی کشت­ دشت، سه سناریوی کاربری اراضی تشکیل شد که بر اساس آنها سطح سفره آب زیرزمینی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
15. تعیین الگوی کشت بهینه در شبکه آبیاری و زهکشی سد گلستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک

شکیبا میرزایی؛ مهدی ذاکری نیا؛ مهدی شهابی فر؛ حسین شریفان

دوره 40، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 181-190

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.13261

چکیده
  تهیه، تدوین و اجرای الگوی کشت یکی از فعالیت­های مهم در بخش کشاورزی و نظام تولید مواد غذایی می­باشد. با توجه به اهمیت و نقش الگوی کشت در تولید پایدار محصولات زراعی و باغی، تعیین الگوی بهینه کشت در شبکه­های آبیاری امری ضروری است. تحقیق حاضر با هدف حداکثرسازی میزان سود خالص کشاورزان با استفاده از روش بهینه­سازی الگوریتم ژنتیک به ...  بیشتر