مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. شبیه سازی هیدرولیک جریان و رسوب معلق در قوس رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه کارون)

عبدالرضا ظهیری

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-17

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13611

چکیده
  شبیه­سازی توزیع عرضی سرعت جریان و نیز غلظت رسوب معلق در قوس رودخانه­ها، دارای اهمیت زیادی بوده و در حفاظت سواحل رودخانه، الگوی انتقال و ته­نشست رسوبات، انتشار آلودگی و کنترل سیلاب کاربرد دارد. به­دلیل ساختار سه­بعدی جریان در قوس رودخانه­­ها، مدل­های ریاضی یک­بُعدی در این شرایط جواب­گو نبوده و باید از مدل­های ریاضی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. اثر شکل زبری‌های مصنوعی کف برخصوصیات پرش هیدرولیکی

سعید سلامی اصل؛ احمد فتحی؛ مهدی قمشی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 19-31

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13458

چکیده
  به‌‌منظور کنترل پرش هیدرولیکی  نیاز  به ساخت  حوضچه آرامش می‌باشد تا تمام یا قسمتی از پرش  در آن رخ دهد. وجود زبری درکف حوضچه می‌تواند در کاهش مشخصات پرش مؤثر باشد. درتحقیق حاضر اثر اجزای زبر با شکل‌های مختلف مکعبی، مثلثی و ترکیبی از مکعبی و مثلثیدر حوضچه آرامش مستطیلی به‌صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. آزمایش‌ها در فلومی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. کاربرد روش SWOT در تحلیل نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصتهای طرح ترویجی مصرف بهینه آب کشاورزی مطالعه (موردی: استان مرکزی)

مریم شیخ الاسلامی بورقانی؛ محمد رضوانی؛ سید محمد شبیری

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 33-44

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13450

چکیده
  کشورایراندرناحیهخشکو نیمهخشکجهانقرارگرفتهاست.یکی ازمسائلاساسیدراین منطقه،کمبودآباست. بیش از 94 درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این در حالی است که بازده کل آبیاری در کشور بین 33 تا 37 درصد است.بنابرایناستفادهکاراو مدیریتآبکشاورزی،اجتناب‌ناپذیرمی‌باشد. یکی از برنامه‌هایی که برای افزایش راندمان آبیاری  اجرایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
4. بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر طول تبدیل بر میزان تلفات انرژی در تبدیل های تدریجی کانال های روباز در جریان زیربحرانی

عادل اثنی عشری؛ علی اکبر اختری؛ امیر احمد دهقانی؛ حسین بنکداری

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 45-59

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13456

چکیده
        تبدیل­ها سازه­هایی هستند که می­توانند با ایجاد تغییر در نوع سطح مقطع کانال­ها، هندسه کانال و نوع جریان را عوض کنند. با افزایش ابعاد در راستای مقطع در تبدیل، از سرعت جریان کاسته می­شود. این موضوع، ناحیه جدایی جریان و حرکت گردابی آشفته را به­وجود آورده و باعث تلفات انرژی می­شود. در این مطالعه، الگوی جریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
5. بررسی پارامترهای آشفتگی در پرش هیدرولیکی با مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از مدل Fluent

محمد رضا نیک پور

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 61-75

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13457

چکیده
  حوضچه ­های آرامش با مقطع واگرا دارای عملکرد هیدرولیکی مناسب­تر و هزینه ساخت کمتر نسبت به حوضچه­ های کلاسیک می­باشند. در تحقیق حاضر با به­ کارگیری داده­ های آزمایشگاهی و به ازای هفت عدد فرود مختلف در محدوده 1/9-2/3، سه مدل از حوضچه ­های مذکور با هندسه ­های مختلف از نظر زاویه واگرایی و نوع دیواره، در حالت سه بعدی مورد شبیه سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
6. ارزیابی اثرات کم آبیاری متناوب و منظم بر عملکرد و برخی از اجزای آن در کشت مخلوط(سورگوم - لوبیا قرمز)

عطیه خواجه خضری؛ عباس رضایی استخروییه؛ سودابه گلستانی کرمانی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 77-92

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13614

چکیده
  برای ارزیابی تآثیر کم­آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در کشت مخلوط سورگوم-لوبیا قرمز، پژوهشی در سال 94-93 در قالب کرت­های یک­بار خردشده بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشگاه شهید باهنر اجرا شد. پنج سطح آبیاری (آبیاری کامل، کم­آبیاری سنتی و خشکی موضعی ریشه هرکدام با 75 و 60 درصد نیاز آبی) بر پنج نسبت کشت سورگوم - لوبیا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
7. شبیه سازی عددی تأثیر رمپ هواده در کف و داکت در دیواره سرریز بر شاخص خلاءزایى سرریزها با استفاده از مدل Flow 3D

ابراهیم نوحانی؛ سهراب نصراللهی؛ ادریس معروفی نیا؛ یوسف حسن زاده

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 93-105

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.16378.1202

چکیده
  با افزایش جمعیت دنیا و لزوم کنترل و مدیریت منابع آب شیرین ساخت سدهای بزرگ گسترش یافته است. سرریز از اجزای مهم سد است و یکی از مهم‌ترین خطراتی که آن راتهدید می‌کند، خلاء‌زایى می‌باشد. یکی از راه‌های بررسی این مشکل و دیگر مسائل سرریزها ساخت مدل آزمایشگاهی است، اما با توجه به پیشرفت علم رایانه درعصر حاضر نرم‌‌افزارهایی برای مدل‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
8. تاثیر ابعاد و اندازه ذرات آبگیر بر ضریب دبی آبگیرهای کفی متخلخل با استفاده از مدل فیزیکی

حسین شریعتی؛ سعید رضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 107-117

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13612

چکیده
  در رودخانه­های کوهستانی یکی از مناسب­ترین روش­های آبگیری استفاده از آبگیرهای کفی می­باشد. آبگیرهای کفی با محیط متخلخل یکی از اشکال مختلف آبگیرهای کفی بوده که تا کنون کمتر مورد مطالعه قرارگرفته­اند. در تحقیقات پیشین نحوه ساخت مدل­های آزمایشگاهی با آنچه در شرایط طبیعی وجود دارد تفاوت اساسی داشته، لذا در این پژوهش تلاش شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
9. آبخیزداری راه‌کاری مناسب جهت توسعه منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران (مطالعه موردی: سد خاکی لاور- استان هرمزگان)

حمید مسلمی؛ سعید چوپانی؛ راحله درویشی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 119-133

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13613

چکیده
       یکی از راه‌حل‌های مناسب و کارآمد برای بهینه‌سازی استفاده از رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک، استفاده از بندها و سدهای خاکی می‌باشد که ضمن کاهش انرژی تخریبی سیل، در توسعه منابع آبی منطقه نیز موثر می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی عملکرد سد خاکی در تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب منطقه می پردازد. دشت لاور در فاصله 60 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
10. ارزیابی تناسب اراضی برای آبیاری قطرهای و بارانی با استفاده از سیستم استنتاج فازی

یاسر حسینی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 135-149

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13609

چکیده
  در این تحقیق از قابلیت‌ سیستم استنتاج فازی برای ارزیابی پارامتریک تناسب اراضی، در روش‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی در شبکه آبیاری دشت فتحعلی مغان به مساحت 5175 هکتار واقع در استان اردبیل استفاده شد. براین اساس، مناطق”کاملاً  مناسب” برای آبیاری بارانی و قطره‌ای به‌ترتیب برابر 06/385 هکتار (4/7درصد) و 35/2941 هکتار (87/56 درصد) به‌دست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
11. تخمین ارتفاع امواج ناشی از باد با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، درخت تصمیم و روش های تجربی در بندر بوشهر

لیاقت بزرگ زاده؛ مرتضی بختیاری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ محمد اسماعیل دوست

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 151-166

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13668

چکیده
  اطلاعات حاصل از پیش­بینی امواج بعنوان اساس طراحی­های مهندسی دریا، نقش مهمی در ساخت، نگهداری و مدیریت پروژه­های عمرانی ساحلی و فراساحلی، دارد. امواج ناشی از باد، به دلیل دارا بودن بیش‌ترین انرژی و فراوانی، از مهم‌ترین امواج در دریا محسوب می­شوند. در تحقیق حاضر، از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی، برای پیش­بینی خصوصیات امواج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
12. پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل تلفیقی شبکه عصبی مصنوعی- موجک و مدل سری زمانیARIMA

محبوبه یونسی؛ نادیا شهرکی؛ صفر معروفی؛ حامد نوذری

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 167-181

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13669

چکیده
  تبدیل موجک یکی از روش­های نوین و بسیار موثر در زمینه تحلیل سیگنال­ها و سری­های زمانی است. در این روش سیگنال شاخص بارش استاندارد (SPI) با استفاده از موجک مادر منتخب تجزیه شده، داده­های حاصل به­عنوان ورودی مدل شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته شده و یک مدل تلفیقی برای پیش­بینی خشکسالی ارائه می­گردد. در این تحقیق، از شبکه­های عصبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
13. کاربرد آنتروپی شانون برای انتخاب ورودی‌های بهینه درپیش‌بینی جریان رودخانه بااستفاده از مدل-های هوشمند(مطالعه موردی: صوفی چای)

فاطمه آخونی پورحسینی؛ محمدعلی قربانی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 183-195

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13670

چکیده
         پیش‌بینی جریان رودخانه‌ یکی از موارد مهم در مدیریت منابع آب‌های سطحی، بهره برداری از مخازن سدها، کنترل سیلاب و خشکسالی می­باشد. انتخاب ورودی‌های مناسب برای افزایش دقت وکارایی مدل‌های هوشمند از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد آنتروپی شانون درتعیین ورودی‌های مناسب و کارایی مدل‌های، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
14. بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمد جواد نصر اصفهانی؛ اکرم عباسپور

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 197-210

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.13615

چکیده
  پرش هیدرولیکی تغییر ناگهانی جریان از حالت فوق بحرانی به زیربحرانی است که این پدیده هیدرولیکی به­صورت متلاطم و همراه با محدوده وسیعی از گرداب­های با مقیاس بزرگ و کوچک می­باشد.اتلاف انرژی در پرش هیدرولیکی همواره همراه با نوسانات بزرگ فشار با فرکانس کم است کهمی­تواندباعثایجاد خسارت و فرسایش شده وامنیت سازهرابهخطراندازد. در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
15. ارزیابی سرعت سقوط رسوبات چسبنده در مخزن سد کرخه

مهناز شادروان؛ بابک لشکرآرا؛ حسام سید کابلی

دوره 41، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 211-224

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.22358.1601

چکیده
      ورود جریان غلیظ به مخزن و رسوب­گذاری در مجاورت بدنه سد و تأسیسات وابسته به آن می­تواند مشکلات متعددی از جمله انسداد دریچه‌های تخلیه کننده تحتانی را به­همراه داشته باشد. هم­چنین ورود رسوبات به لوله پنوستاک به­هنگام آبگیری نیروگاه در شرایط نامساعد مخزن می‌تواند منجر به خوردگی پروانه توربین شود. آگاهی و شناخت از ...  بیشتر