مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. استخراج روابط هیدرولیکی سطح مقطع رودخانه با استفاده از مدل‌سازی معکوس

سوده کلامی؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی‌سامانی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20269.1471

چکیده
  هندسه مقاطع رودخانه در تمامی مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولیک رودخانه اهمیت اساسی دارد، برداشت داده‌های آن ملزم به انجام عملیات سخت و هزینه‌بر نقشه‌برداری است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی روابط هیدرولیکی مساحت سطح مقطع، پیرامون مرطوب و عرض آزاد سطح آب، مستخرج از مقاطع با استفاده از روش مسئله معکوس است. این تحقیق با در نظر گرفتن رودخانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. بررسی سه بعدی گسترش آشفتگی جریان عبوری از آب شکن های مستقیم، T و L شکل در مجاری روباز با استفاده از مدل فیزیکی

فاطمه ویسی؛ احمد جعفری

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 15-29

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21432.1540

چکیده
  آب­شکن سازه­ای است که در شرایط مختلف بازه­ی رودخانه­ها و با هدف حفاظت از سواحل رودخانه استفاده می­شود. در این مقاله به مطالعه­ی آزمایشگاهی ساختار جریان اطراف آب­شکن­های مستقیم، T و L شکل پرداخته شده است. بدین منظور هیدرودینامیک سه­بعدی جریان اطراف این آبشکن­ها به­صورت آزمایشگاهی و در یک کانال مستقیم با بستر صاف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. استنتاج اثرات تخریبی بالاآمدگی موضعی آب‌ زیرسطحی بر سامانه‌های آبفای شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی شهر کرمان)

حسین ریاحی مدوار؛ اکرم سیفی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 31-45

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.18395.1333

چکیده
  طی سال­های اخیر بالا آمدن تراز آب زیرسطحی در کلان­شهرها چالش­های متعددی پیرامون سامانه­های آب و فاضلاب شهری با اثرات تخریبی چندگانه ایجاد نموده است. این پژوهش با هدف شناسائی و وزن­دهی مخاطرات بالا آمدگی آب زیرسطحی کرمان بر سامانه­های آبفا با رویکرد مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. بدین منظور براساس تحلیل وضعیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
4. ارزیابی عناصر اصلی و سنگین آب های سطحی با استفاده از تحلیل آماری و نمودارهای شاخص اشباع (مطالعه موردی رودخانه ازنا استان لرستان)

سیده حدیث حسینی؛ رامین ساریخانی؛ آرتیمس قاسمی دهنوی؛ زینب احمدنژاد؛ بهروز ابراهیمی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.18887.1364

چکیده
  در این مطالعه به بررسی کیفیت آب رودخانه ازنا بر­ اساس عناصر اصلی و سنگین پرداخته شده است. نتایج نشان داد، واکنش ناشی از سازندهای منطقه از عوامل کنترل­کننده عناصر اصلی و سنگین در آب­ های سطحی منطقه است. باتوجه به مطالعات آماری، اعمال روش تحلیل مؤلفه­های اصلی بر­اساس عناصر اصلی و سنگین در منطقه مشخص شد بیشترین میزان همبستـگی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
5. برآورد ضریب انتشار شعاعی جریان جت سطحی همگرا و شیب دار روی بستر افقی محیط پذیرنده ساکن

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 61-72

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20147.1443

چکیده
  در مطالعه حاضر، انتشار جریان جت سطحی همگرا و شیب­دار روی بستر افقی محیط پذیرنده ساکن و عمیق به­صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. بدین منظور از فلوم 6/0×9/0×2/3 متر استفاده گردید. تخلیه­کننده­های سطحی، کانال­های مستطیلی با عرض کف 06/0 متر بودند که در چهار زاویه همگرایی 5/12، 25، 45 و 90 درجه و سه شیب متفاوت صفر، چهار و هشت درصد، سیال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
6. واسنجی روش گلف با روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق(SWPT) برای اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی واستخراج معادله تک عمقی لاپلاس و ریچاردز برای یک خاک لوم

عبدعلی ناصری؛ زینب نادری؛ حیدر علی کشکولی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 73-81

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.17898.1298

چکیده
  یکی از روش‌های مناسب برای تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در بالای سطح ایستابی، روش پرمامترگلف است. هدف از این پژوهش، واسنجی روش پرمامتر گلف با استفاده از روش پمپاژ به داخل چاهک کم عمق (SWPT) برای یک خاک لوم بود. این تحقیق برای اعماق خاک 30 و 60 سانتی­متری در مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد.با انجام  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
7. برآورد مقادیر نشت از سدهای خاکی با استفاده از روش‌های هوش مصنوعی

میثم نوری؛ فرزین سلماسی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 83-97

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21384.1537

چکیده
  استفاده از پتوی رسی در مخازن سدها یکی از روش‌های اصلی کاهش نشت می‌باشد. در این مطالعه ابتدا با مدل‌سازی پتوی رسی در مخزن سد توسط روش المان محدود، با استفاده از تغییر پارامتر‌های موثر، 320 داده نشت به‌دست آمد. اعتبار‌سنجی روش المان محدود نیز با مقایسه نتایج نشت حاصل از روش المان محدود و نتایج آزمایشگاهی صورت گرفت. برای بررسی مناسب‌ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
8. کاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکل

علی اکبر حسین رضا؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی؛ منوچهر فتحی مقدم

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 99-114

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21193.1524

چکیده
  تخریب پل­ها در اثر عوامل مختلفی چون بروز آبشستگی در تکیه­گاه آن هر ساله خسارت­های زیادی به بار می­آورد. به­همین دلیل روش­های مختلفی برای کنترل این پدیده ارائه شده است. در این تحقیق از روش ترکیبی به­کار­گیری توام سنگچین و المان­های شش­پایه از نوع روش­های مستقیم برای کنترل آبشستگی در تکیه­گاه مستطیلی استفاده شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
9. بررسی اثر کود نیتروژن روی پارامترهای رشد محصول ذرت (سینگل کراس 704) برای مدل آکواکراپ

امید میرزایی؛ علی رحیمی خوب؛ مریم وراوی پور

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 115-127

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22168.1589

چکیده
  کود نیتروژن بر روی پارامترهای رشد و در نهایت عملکرد محصول اثر می­گذارد. شناخت این اثر برای مدیریت مصرف کود  مهم می­باشد. فرضیه این پژوهش آن است که کود نیتروژن روی چهار پارامتر رشد محصول ذرت از قبیل بهره­وری آب نرمال شده (WP*)، حداکثر پوشش گیاه(CCx)، نرخ رشد پوشش گیاه (CGC) و نرخ کاهش پوشش گیاه (CDC)اثر می­گذارد. این چهار پارامتر، ورودی­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
10. تخمین آبشستگی پایین دست سازه سیفون معکوس بالارود با استفاده از روش های فرا ابتکاری

معصومه فتاحی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 129-143

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22069.1584

چکیده
  فرسایش عمومی و پایین افتادن بستر رودخانه بالارود منجر به آشکار شدن سازه‌ی مدفون سیفون معکوس بالارود شده است. اختلاف به­وجود آمده در بالادست و پایین دست آن باعث تشکیل یک حوضچه­ی استغراق در پایاب آن شده است. جریان عبوری از روی لبه­ی پهن تاج سیفون معکوس منجر شده تا این سازه مانند یک شیب­شکن عمل نماید. در این تحقیق نتایج یک مطالعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
11. پهنه‌بندی خصوصیات خشکسالی تحت اثر تغییر اقلیم با استفاده از روش توابع مفصل در حوضه زاینده‌رود

الهه متولی باشی نایینی؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ محمدرضا شریفی؛ جهانگیر عابدی کوپایی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 145-160

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20611.1485

چکیده
  خشکسالی یکی از پدیده‌های حدی است که اثرات آن به‌طور تدریجی و در طول زمان، وسعت زیادی را در بر می‌گیرد. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی  برای مدیریت منابع آب اهمیت به‌سزایی است. تاکنون شاخص‌های خشکسالی متعددی برای تعیین و کمی کردن خشکسالی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در بین آن‌ها شاخص SPI نتایج بسیار مناسبی به‌دست داده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
12. کارایی باگاس نیشکر در کنترل گرفتگی پوشش‌های مصنوعی زهکشی در خاک‌های آهکی منطقه رامهرمز در مدل فیزیکی

عاطفه رئیسی نافچی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 161-174

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19508.1403

چکیده
   این تحقیق به‌منظور بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کنترل گرفتگی پوشش‌های مصنوعی زهکش‌های زیرزمینی در خاک‌های آهکی، در آزمایشگاه مدل‌های فیزیکی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، از بهمن 94 تا شهریور 95 انجام شد. در این آزمایش از مدل فیزیکی یک‌به‌یک به طول 100، عرض 40 و ارتفاع 150 سانتی‌متر که ترانشه زهکشی را شبیه‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. ارزیابی و مقایسه شاخص های خشکسالی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI,CZI,PNI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

توحید علیقلی نیا؛ نگار رسولی مجد؛ ابوطالب هزارجریبی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 175-188

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.20678.1496

چکیده
  پایش خشکسالی یکی از فاکتور‏های مهم در مدیریت خشکسالی است. سیستم­های پایش نقش مهمی در تدوین طرح­های خشکسالی و مدیریت آن دارند. در این تحقیق از شاخص‏های SPI، PNIو  CZIبرای بیان کمی خشکسالی استفاده گردید. داده‏های بارندگی شش ایستگاه منتخب در استان آذربایجان غربی در طول دوره آماری 1990 تا 2009 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
14. تعیین میزان بازشدگی، ابعاد دریچه سرریز و کنترل آن با استفاده از روش خطی سازی معادلات دبی خروجی و ارتفاع آب درون مخزن سد

محمد علی لطف اللهی؛ محمد رحیم افشانی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 189-200

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22234.1596

چکیده
  عملکرد نامناسب و عدم دقت در طراحی و ساخت دریچه‌ها باعث خسارات مالی و جانی در پایین­دست سد می­شود. این مقاله طراحی و ساخت دریچه و هوشمندسازی آن­ها را دنبال می­کند. با استفاده از خطی­سازی معادله­های غیر­خطی دبی خروجی و ارتفاع آب درون مخزن در اطراف نقطه‌ی کار، نقطه‌ی تعادل دبی سیل ورود و خروج از سد تعیین شد. با تغییر پارامتر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
15. ارزیابی مدل توسعه داده شده میشرا- سینگ تک پارامتری در برآورد هیدروگراف سیلاب

ساناز ساناز؛ میثم سالاری جزی؛ خلیل قربانی؛ مهدی مفتاح هلقی

دوره 42، شماره 1 ، بهار 1398، صفحه 201-213

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.25420.1749

چکیده
  تحقیقات اخیر نشان داده است که امکان استفاده از مدل متداول شماره منحنی (SCS-CN) در بسیاری از مناطق نمی­باشد. از این­رو مدل­های دیگری در این زمینه توسعه داده شده و می­بایست مورد ارزیابی مقایسه­ای قرار گیرند. هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی مدل میشرا-سینگ تک پارامتری، در مقایسه با مدل متداول شماره منحنی است. برای این منظور از داده­های ...  بیشتر