مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
1. واسنجی و ارزیابی روش SCS در برآورد سیلاب در حوضه آبریز پسکوهک

مجتبی عادلی؛ ضرغام محمدی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 1-15

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.16921.1233

چکیده
  روش SCS-CN از جمله روش­های پرکاربرد و معمول در هیدرولوژی برای تخمین روان­آب می­باشد که توسط سازمان حفاظت خاک آمریکا ارائه شده­­است. استفاده از این روش در حوضه­های ایران به دلیل تفاوت­های اقلیمی، هیدرولوژی و زمین شناسی می­تواند با درصدی از خطا همراه باشد.در این مطالعه کارایی روش SCS و ارزیابی روابط تجربی آن درحوضه معرف پسکوهک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
2. تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی

سیاوش حیدری ارجلو؛ منوچهر فتحی مقدم

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21607.1555

چکیده
  پیش­بینی دقیق توزیع تنش برشی مرزی در کانالهای روباز در بسیاری از مسائل مهندسی نظیر طراحی کانال­های پایدار، محاسبات مربوط به افت انرژی و رسوب­گذاری در کانال­ها حائز اهمیت می­باشد. مطالعه­های حاضر به بررسی چگونگی توزیع تنش­برشی در کانال­های نیم سهموی به دو روش انرژی و مومنتم و تغییرات آن در شرایط مختلف هیدرولیکی پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
3. ارزیابی بحران آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه‌خشک (مطالعه موردی: دشت جغین و توکهور)

حمید مسلمی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 31-46

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.19218.1384

چکیده
  مدیریت منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی ،در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت خاصی دارد. عوامل مختلف طبیعیو انسانی در چند دهه اخیر موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی واُفت سطح آبزیرزمینی در بیشتر مناطق کشور شده است. در این تحقیق، نوسانات سطح آبزیرزمینی دشت جغین و توکهور در استان هرمزگان طی دوره آماری 20 سال (ازسالآبی71-70 تا 90-89)بااستفادهازهیدروگرافواحدموردبررسیقرارگرفت، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات فاصله یک و دو دیواره روزنه‌دار از ابتدای حوضچه آرامش بر افت انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی

رضا خانخانی زوراب؛ سید محمود کاشفی پور

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.14812

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد یک و دو دیواره روزنه­دار در حوضچه آرامش و چگونگی تأثیر آن بر مشخصات پرش هیدرولیکی از قبیل طول پرش هیدرولیکی، افت نسبی انرژی و عمق مورد نیاز پایاب می­باشد. همچنین فاصله بهینه قرارگیری یک و دو دیواره روزنه­دار از ابتدای حوضچه آرامش به ازای یک ارتفاع ثابت برای دیواره روزنه­دار اول و دوم با سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. اثرات تغییر اقلیم برحجم منابع آب و انتقال آب بین حوضه ای

داریوش رحیمی؛ فرحناز زارعی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21862.1565

چکیده
  تغییراقلیم با تاثیرگذاری بر چرخه­آب در تشدید ­مخاطرات هیدرواقلیمی نقش دارد. حوضه سراب به دلیل تامین بیش از 70 درصد  آب رودخانه بهشت­آباد (انتقال آب حوضه­کارون به حوضه­زاینده­رود)جایگاه مناسبی در برنامه ریزی منابع­آب  دارد.حجم آب قابل  انتقال از چالش­های بزرگ این پروژه است در این پژوهش تلاش برآن است که با کمک سناریوهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تعیین ضریب آب گذری معادل در سدهای پاره سنگی دو لایه افقی و دو لایه عمودی

کلثوم حسنوند؛ جمال محمدولی سامانی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 75-88

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21668.1556

چکیده
  سدهای پاره­سنگی لایه­ای با لایه­های­افقی و  لایه­های عمودی دو نوع از سدهای ناهمگن هستند که در کنترل سیلاب مورد استفاده قرار می­گیرند. در این سدها اختلاف ضریب­آب­گذری لایه­ها که به سبب اختلاف خصوصیات مصالح در هر لایه ایجاد می­شود، سبب پیچیده­تر شدن محاسبات می­شود. بنابراین با یافتن یک ضریب ­آب­گذری معادل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه‌‌های آبگیر باران با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ احمد جعفرزاده

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 89-103

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21326.1533

چکیده
  تبخیر و سایر مشخصه­ های فیزیکی مناطق خشک،باعث می‌شود تا حجم زیادی از باران از دسترس خارج و درصد کمی از آب باران به آبخوان نفوذ کند. بنابراین برای دستیابی به یک توسعه پایدار، مدیریت منابع آب براساس سامانه آبگیر آب باران مهم است. هدف اصلی این مقاله بررسی اعتمادپذیری سامانه ­های آبگیر آب باران در آینده می­باشد. از این­ رو در اولین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی عملکرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین دبی روزانه

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 105-116

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22047.1580

چکیده
  سیل یکی از بلایای طبیعی مهمی است که همه‌ ساله باعث ایجاد خسارت‌های مالی و جانی فراوانی به جوامع مختلف می‌گردد. به همین دلیل محققین سعی نموده‌اند که تغییرات کمی این پدیده را حتی‌المقدور به‌ طور دقیق مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش برای تخمین دبی روزانه ایستگاه بادآور نورآباد واقع در استان لرستان از مدل شبکه عصبی موجک استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مقایسه تطبیقی شاخص های SPI، RDI و SPEI در تحلیل روند شدت، مدت و فراوانی خشک سالی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران

ام البنین بذرافشان؛ فوزیه محمودزاده؛ امین عسگری نژاد؛ جواد بذرافشان

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 117-131

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22113.1585

چکیده
  در این تحقیق، از شاخص‌های  SPIRDI و SPEI برای تحلیل روند شدت- مدت- فراوانی خشک‌سالی در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران استفاده گردید. تعداد 25 ایستگاه سینوپتیک در اقلیم فوق با طول دوره مشترک آماری (1996-2014) انتخاب و شدت، مدت و فراوانی خشک‌سالی در هشت زیراقلیم برآورد گردید. نتایج نشان داد که روند خشک­سالی از مقیاس کوتاه مدت (سه ماهه) تا بلندمدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بررسی راندمان تله‌اندازی رسوب در حالت قرارگیری یک مانع با شکل، ارتفاع و زاویه مختلف در بالادست لوله گردابی

ابوالقاسم گرمسیری؛ حیدرعلی کشکولی؛ محمد حیدرنژاد؛ هوشنگ حسونی زاده

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 133-146

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.21003.1505

چکیده
  لوله گردابی سازه‌ای است که از طریق یک شکاف طولی روی آن و جریان گردابی تشکیل یافته درون آن رسوب بستر را جدا می‌کند. لوله گردابی از جمله سازه‌های جدا‌کننده رسوب می‌باشد که به‌ راحتی و با وجود هزینه بسیار کم می‌توان درابتدای آب‌گیر کانال‌ها نصب نمود. حتی در کانال‌هایی که در حال بهره‌برداری هستند،احداث آن به‌ راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. شبیه‌سازی متغیرهای هیدرواقلیمی توسط AOGCMs و بررسی دامنه تغییرات متغیرها تحت‌ تأثیر تغییر اقلیم در حوضه دزعلیا

حجت تابان؛ نرگس ظهرابی؛ علیرضا نیکبخت شهبازی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 147-161

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.18312.1331

چکیده
  در راستای بررسی اثرات تغییراقلیم بر سامانه‌های منابع آب، به‌منظور دست‌یابی به نتایج معتبرتر و مطمئن‌تر، در نظر گرفتن عدم قطعیت در مراحل مختلف مطالعات تغییر اقلیم ضرورت دارد. هدف از این پژوهش توجه به عدم قطعیت با بررسی محدوده تغییرات متغیرهای هیدرواقلیمی شبیه‌سازی شده در دوره آتی در حوضه دزعلیا می‌باشد. به این منظور از شبیه‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. برآورد دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از خطوط تقسیم مورب

حجت الله یونسی؛ آوا مرعشی؛ حسن ترابی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 163-177

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2017.22296.1594

چکیده
  براساس تحقیقات پیشین، برآورد دبی در کانال‌های مرکب به روش خطوط تقسیم (DCM) کاربرد گسترده‌ای دارد و بسیاری از مدل‌های محاسباتی بر‌اساس این روش تهیه شده‌اند. بنابراین لزوم تجزیه مقطع مرکب به زیر مقاطع به دقیق‌ترین روش، نیازی است که همه محققین بر آن اتفاق نظر دارند. اما آن‌چه امروزه در مدل‌ها به‌کار می‌رود تجزیه مقطع مرکب با خطوط ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
13. بررسی الگوی جریان در راه ماهی با دیواره‌ی آرام کننده از نوع دنیل

زهرا محمودیان؛ سامان بهاروند؛ بابک لشکرآرا

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 179-196

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.23693.1689

چکیده
  الگوی جریان در دهانه ورودی و مجرای اصلی راه­ ماهی، نقش به­ سزایی بر چگونگی شکل و اندازه معبر امن جهت جذب و صعود ماهی­ ها به بالادست رودخانه بازی می ­نماید. هم­چنین شناخت کافی از چگونگی توزیع سرعت عرضی و عمقی جهت تشخیص یک دالان امن در راه­ ماهی ضروری است. در این تحقیق با استفاده از شبیه­ سازی عددی به بررسی اثر زاویه قاب راه­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
14. بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران

آناهیتا ابلاغیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 197-212

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2018.17897.1299

چکیده
  اولین گام در راستای آشکارسازی و چگونگی تغییر اقلیم بررسی ناهنجاری و نوسانات ایجاد شده در پارامترهای اقلیمی می‌باشد. در این تحقیق به بررسی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی دما، بارندگی و رطوبت نسبی در مقیاس‌ زمانی سالانه در 37 ایستگاه سینوپتیک کشور (2010-1961) با استفاده از آزمون‌های آماری ناپارامتریک من-کندال و تخمین‌گر شیب سن پرداخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی کشاورزی -مهندسی علوم آب
15. بررسی اثر کم آبیاری با زهکش کنترل شده بر خصوصیات رویشی نهال‌ خرما رقم برحی

عبدالحمید محبی؛ پروانه تیشه زن

دوره 42، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 213-226

http://dx.doi.org/10.22055/jise.2019.27739.1809

چکیده
  روند کاهشی منابع آب، اهمیت استفاده بهینه آن را از نظر اقتصادی و اجتماعی دو چندان نموده است. به­ منظور بررسی اثرات آب زیرزمینی کم­ عمق بر رشد نهال­ های خرما و تعیین سطح کم­ آبیاری،آزمایشی در اهواز به­ صورت فاکتوریل بر پایه بلوک­ های کامل تصادفی مشتمل بر سه عمق آب آبیاری و چهار نوع زهکشی در مجموع با 12 تیمار در 3 تکرار روی نهال­ ...  بیشتر