نویسنده = حسین صمدی بروجنی
بررسی آزمایشگاهی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دایره‌ای

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 29-37

میلاد خواستاربروجنی؛ حسین صمدی بروجنی


تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 45-56

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ حیدر زارعی


بررسی سرعت سقوط رسوبات چسبنده با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

دوره 34، شماره 2، آذر 1390، صفحه 31-40

حسین صمدی بروجنی؛ مهدی نادری بلداجی