نویسنده = ���������������� ������������ ��������������
بررسی اثر کم‌آبیاری تنظیم شده وخشکی بخشی ریشه بر خصوصیات دانه برنج و جذب نیتروژن

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 73-86

10.22055/jise.2021.31483.1889

مصطفی یوسفیان؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ بهروز عربزاده؛ محمود رائینی سرجاز


اثر سطوح مختلف آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 107-118

10.22055/jise.2017.21315.1532

علی اکبرزاده؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ محمد اکبرزاده


مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک مقیاس سازی دما

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 59-73

10.22055/jise.2017.13161

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی