نویسنده = ���������� ���������� ��������
برآورد میزان تاثیر تغییر اقلیم بر بارش- رواناب حوضه آبریز صوفی چای

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 89-101

10.22055/jise.2017.13164

مسعود غریب دوست؛ محمدعلی قربانی؛ عطیه حسینی زاده


تحلیل شدت و دوره بازگشت‌ خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک)

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 33-43

10.22055/jise.2016.12010

عطیه حسینی زاده؛ حسام سید کابلی؛ حیدر زارعی؛ علی محمد آخوند علی