نویسنده = �������������������� ������ ��������
انتخاب مناسب ترین سیستم آبیاری در دشت‌های فامنین، قهاوند و رزن

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 155-167

10.22055/jise.2017.13340

ابوالفضل مجنونی هریس؛ مروت نایبی؛ علی اشرف صدرالدینی