نویسنده = ���������� ����������
بررسی شاخص خشکسالی PCI و روند تغییرات آن در ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 195-207

10.22055/jise.2016.12356

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ علیرضا مقدم نیا؛ مجتبی مروج؛ مرضیه عباس زاده افشار