نویسنده = ������������ ��������
بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-28

سیده فاطمه اشرفی؛ عبدعلی ناصری؛ مجید بهزاد


بررسی عملکرد هیدرولیکی قطره‌چکان‌های تنظیم‌کننده و غیرتنظیم‌کننده فشار در فشار و دماهای مختلف

دوره 35، شماره 3، آذر 1391، صفحه 27-35

علی حیدر نصرالهی؛ مجید بهزاد؛ سعید برومندنسب؛ جواد رمضانی مقدم