نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی اثر نوع ماده جاذب‌آب بر ظرفیت نگهداری آب خاک

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 33-38

عاطفه دشت بزرگ؛ غلامعباس صیاد؛ ایرج کاظمی نژاد