نویسنده = ������������������ ��������������
بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 23-30

جهانگیر عابدی کوپائی؛ سیدسعید اسلامیان؛ معظم خالقی


تحلیل روند تبخیر از مخزن سد و پیش‌بینی آن به کمک سری‌های زمانی

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-80

رامین بهمنی؛ فریدون رادمنش؛ سیدسعید اسلامیان؛ غلامعلی پرهام