نویسنده = �������������������� ��������
اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، کارآیی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام سویا در خرم‌آباد

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 13-20

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومندنسب؛ عباس ملکی


ارزیابی کم آبیاری و آرایش کاشت بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت دانه ای هیبرید KSC-704

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 43-52

عبدالرحیم هوشمند؛ مجتبی فروتن؛ سعید برومندنسب


اثر تغییرات مکانی نفوذ پایه در طول جویچه بر راندمان های آبیاری جویچه ای

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 39-50

عادل باوی؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری