نویسنده = حامد ابراهیمیان
اثر کم‌آبیاری بر تغییرات زمانی نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 149-162

10.22055/jise.2019.26417.1777

حامد ابراهیمیان؛ ابراهیم وطن خواه؛ سعید خدمتی؛ بابک دیالمه


تأثیر بار آبی و دور آبیاری بر نفوذ تجمعی و نفوذ جانبی در آبیاری جویچه ای

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 15-27

10.22055/jise.2017.20123.1440

بابک دیالمه؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پارسی نژاد؛ علی مختاری


تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک با استفاده از روش معکوس در شرایط شوری خاک

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 133-144

10.22055/jise.2018.13751

مهرناز امینی؛ حامد ابراهیمیان؛ عبدالمجید لیاقت


اولویت بندی کشت محصولات عمده زراعی دشت قزوین با توجه به هزینه های انرژی و آب

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 17-30

10.22055/jise.2018.13447

زینب غلامی؛ حامد ابراهیمیان؛ حمیده نوری


افزایش کارآیی مصرف آب آبیاری در شرایط استفاده از آب شور در آبیاری قطره‌ای

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 187-194

10.22055/jise.2016.12354

محمد حسن لی؛ مسعود پارسی نژاد؛ حامد ابراهیمیان