نویسنده = ���������� ���������� ����������
بررسی پارامترهای مؤثر بر ضریب درگ در پوشش گیاهی صلب و انعطاف‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

10.22055/jise.2022.41559.2035

سمیرا سلمان زاده؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ سید محسن سجادی


پراکنش حدی جریان جت خروجی در محیط هم‌فاز و غیر هم‌فاز

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 93-107

10.22055/jise.2016.12015

سمیرا سلمان زاده؛ جواد احدیان