نویسنده = �������������� �������������� ������������
بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله جت های هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب برکارایی روش جت چهارگانه- مکش آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22055/jise.2019.29167.1839

مینو کیانی نژاد؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ سودابه گلستانی کرمانی


ارزیابی اثرات کم آبیاری متناوب و منظم بر عملکرد و برخی از اجزای آن در کشت مخلوط(سورگوم - لوبیا قرمز)

دوره 41، شماره 2، تیر 1397، صفحه 77-92

10.22055/jise.2018.13614

عطیه خواجه خضری؛ عباس رضایی استخروییه؛ سودابه گلستانی کرمانی


بررسی اثرات تنش خشکی حاصل از کم آبیاری سنتی و متناوب روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 123-135

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی؛ محمد شایان نژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمدخانی