نویسنده = ���������������� �������������� ��������
Effects of Soil Moisture Content on Dust Sources in Disturbed and Pseudo Undisturbed Soil in Southeastern Ahvaz

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 51-61

10.22055/jise.2021.36223.1941

Abdolazim Ghomeishi؛ Mehdi Ghomeshi؛ Mohammad Mahmoudian Shoushtari؛ Ahmad Landi؛ Mohammad Hosain Purmohammadi


اثر زاویه‌ی صفحه‌ی مثلثی شکاف‌دار متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر در خم 90 درجه

دوره 40، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 169-182

10.22055/jise.2018.13429

فرشید امیرسالاری میمنی؛ احمد فتحی؛ محمد محمودیان شوشتری