نویسنده = ������ ������������ ����������
بررسی یکنواختی توزیع و گرادیان شوری آب برای یک سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی، در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 21-32

10.22055/jise.2016.12009

سهراب مینائی؛ سعید برومند نسب؛ شاهرخ زند پارسا؛ محمدرضا سیاهپوش


پایش خشکسالی منطقه‌ای بر اساس جریان ورودی به مخزن سد درودزن در استان فارس

دوره 38، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-96

10.22055/jise.2015.11155

اعظم رنجبر؛ داور خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علی اکبر کامگار حقیقی