نویسنده = ���������� ���������������� ������ ��������
بررسی آزمایشگاهی و عددی دینامیک جریان های غلیظ نمکی در مخازن

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 173-182

10.22055/jise.2017.13177

روح الله کاظمی آرپناهی؛ مهدی قمشی؛ جواد احدیان؛ مهدی کاهه