نویسنده = ���������� �������������� ��������������
حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر کوارتز

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 165-177

10.22055/jise.2015.11483

سالومه سپهری؛ منوچهر حیدر پور؛ جهانگیر عادبی کوپایی