نویسنده = �������� ������ �������������� ��������
مقایسه روش های عددی و تحلیلی در تحلیل دینامیکی سدهای خاکی(مطالعه موردی: سد خاکی بالارود)

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 265-281

10.22055/jise.2017.13184

مسعود اولی پور؛ محمد امجدزاده؛ حسین محمد ولی سامانی


تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 43-52

10.22055/jise.2010.13478

بابک لشکرآرا؛ منوچهر فتحی مقدم؛ حسین محمد ولی سامانی