نویسنده = ������������������ �������� ����������
تاثیر شوری‌های مختلف آب زیرزمینی در صعود نمک در پروفیل خاک و تبخیر از سطح آن

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 83-91

10.22055/jise.2016.12014

مهدی ذاکری نیا؛ بهمن فکوری دکاهی؛ سیده سهیلا ابراهیمی