نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی تأثیر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 121-130

10.22055/jise.2016.12017

مرضیه محمدیان؛ روح الله فتاحی؛ محمدرضا نوری امام زاده ائی