نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی ابعاد پیاز رطوبتی آبیاری قطره‌ای- نواری در اراضی شیبدار

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 181-190

10.22055/jise.2016.12022

احسان اسماعیلی؛ امییر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب