نویسنده = ���������������� ����������
شناسایی مناطق احتمالی تغذیه آبهای زیرزمینی به روش تجزیه و تحلیل چند معیاره مبتنی بر GIS -مطالعه (موردی: دشت دزفول – اندیمشک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22055/jise.2022.40328.2021

محمد حسین پورمحمدی؛ بهزاد زاهدی؛ حسین اسلامی؛ احسان دریکوند؛ محسن سلیمانی بابرصاد


استفاده تلفیقی ازروش‌های هیدرولوژیکی و نظریه بازی‌ها در تعیین جریان زیست محیطی رودخانه کارون بزرگ

دوره 44، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 111-126

10.22055/jise.2020.34662.1927

امیر فروغیان؛ احسان دریکوند؛ حسین اسلامی؛ صائب خوشنواز


بررسی کیفیت آب و مناطق مناسب برای تغذیه آب‌زیرزمینی در واحدهای مختلف ژئومورفولوژی در استان کهگیلویه و بویر‌احمد

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 213-226

10.22055/jise.2020.31039.1875

عنایت اله عادلی مقدم؛ احسان دریکوند؛ حسین اسلامی؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ مجید رزاز