نویسنده = محمود شفاعی بجستان
تخمین سرعت نسبی پیشانی جریان غلیظ برای سیال پیرامون متحرک هم جهت با حرکت جریان غلیظ

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 193-200

10.22055/jise.2016.12507

مهوش منصوری هفشجانی؛ مهدی قمشی؛ محمود شفاعی بجستان؛ جواد احدیان


کنترل پدیده‌ی فرسایش در محل تلاقی رودخانه ها

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 13-24

10.22055/jise.2016.12339

محمود شفاعی بجستان؛ الهام قنبری عدیوی