نویسنده = �������� ������������ ������������
شناسایی و تعیین بار آلودگی آلاینده‌های کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه‌های کارون و دز

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 121-134

10.22055/jise.2016.12348

نادر حسینی زارع؛ علی غلامی؛ ابراهیم پناه پور؛ علیرضا جعفر نژادی