نویسنده = ������������ ��������
بررسی کمی و کیفی آب مزارع پرورش میگوی وانامیLitopenaeus Vannamei)) در منطقه چوئبده آبادان

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 159-167

10.22055/jise.2016.12504

ماریا خوش دوست؛ مهدی وثوقی؛ سارا خسروی؛ الهه زلقی؛ افشین تکدستان؛ امیر عباس شیربیگی؛ محمد جواد محمدی