نویسنده = ���������������� ����������������
بررسی گام‌های زمانی خشک‌سالی و اثر تغییرات کاربری اراضی بر پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه پلاسجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22055/jise.2023.40898.2030

نرگس بهرامی دمنه؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ مرتضی قیصوری؛ ابوالفضل عزیزیان